Am y Wobr

Clip from Dylan Thomas poem

Lansiwyd Gwobr flynyddol Ryngwladol Dylan Thomas yn 2006 ac mae'n un o'r gwobrau sydd â’r bri mwyaf i ysgrifenwyr ifanc. Mae wedi'i hanelu at hybu dawn greadigol amrwd ledled y byd. Mae'n dathlu ac yn meithrin rhagoriaeth lenyddol ryngwladol.

Dyfernir y Wobr i dyfarnu i'r gwaith llenyddol gorau sydd wedi'i gyhoeddi yn Saesneg, wedi’i ysgrifennu gan awdur 39 oed neu iau.

Roedd Dylan Thomas, yr ysgrifennwr llencynnaidd hanfodol, yn ddelfrydol o addas i ysbrydoli awduron ifanc ym mhobman. Roedd ffresni ac uniongyrchedd ei waith ysgrifennu'n rhinweddau nas collodd erioed. Nod y Wobr yw sicrhau y bydd gan ddarllenwyr heddiw gyfle i gael blas ar fywiogrwydd a fflach cenhedlaeth newydd o ysgrifenwyr ifanc.

"Dylan Thomas oedd y bardd a anwyd yn Abertawe y llwyddodd ei eiriau a'i berfformiadau gwefreiddiol i goncro Llundain a Gogledd America ac i'w wneud yn un o ysgrifenwyr mwyaf dylanwadol canol yr ugeinfed ganrif. Mae'r Wobr a sefydlwyd yn ei enw wedi dal dychymyg ysgrifenwyr yn rhyngwladol ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae deg ar hugain o ysgrifenwyr y rhestri byrion o bob cyfandir wedi dod i Gymru i siarad â myfyrwyr a dosbarthiadau ysgrifennu. Enillwyd y Wobr gan ysgrifenwyr o Gymru a Gogledd Iwerddon, Awstraliad o dras Vietnam a thri Americanwr. Prifysgol Abertawe yw prif noddwr y Wobr ac mae'n falch o fod yn gysylltiedig â chystadleuaeth sy'n gwahodd ceisiadau gan ysgrifenwyr ifanc o bedwar ban y byd".  (Peter Stead, Sylfaenydd a Llywydd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas)

Mae ein partneriaeth wedi tyfu o rannu’r un amcanion: rydym yn ceisio canfod a meithrin dawn, dathlu creadigrwydd, a chyflawni rhagoriaeth ryngwladol.  Rydym am dynnu’r pethau gorau am Abertawe at sylw’r byd, a dod ag artistiaid, ysgolheigion, a myfyrwyr o ledled y byd i Abertawe. Mae Prifysgol Abertawe, yn brifysgol ymchwil dwys, yn ffynnu ar greadigrwydd myfyrwyr a staff ar draws ei disgyblaethau aml. Rydym yn gobeithio y byddwch chi, yn ystod y blynyddoedd i ddod, yn ymuno â ni, a Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas, i gymeradwyo a chynorthwyo’r goreuon oll o blith ein hawduron ifainc.