SUT I YMGEISIO

Mae Prifysgol Abertawe Gwobr Dylan Thomas 2022 yn agor ar gyfer ceisiadau ddydd Llun 13 Medi 2021.

Dyfernir Prifysgol Abertawe Gwobr Dylan Thomas i'r gwaith llenyddol cymwys gorau a gyhoeddwyd yn Saesneg, wedi'i ysgrifennu gan awdur 39 oed neu iau.

SUDTP 2022 entry rules and regulations

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio - 8 Tachwedd 2021

Cyhoeddir yr enillydd yn y seremoni wobrwyo derfynol ar Nos Iau 12 Mai 2022.