SUT I YMGEISIO

Mae Prifysgol Abertawe Gwobr Dylan Thomas 2023 yn agor ar gyfer ceisiadau ddydd Llun 12 Medi 2022.

Dyfernir Prifysgol Abertawe Gwobr Dylan Thomas i'r gwaith llenyddol cymwys gorau a gyhoeddwyd yn Saesneg, wedi'i ysgrifennu gan awdur 39 oed neu iau.

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio - 4 Tachwedd 2022

Cyhoeddir yr enillydd yn y seremoni wobrwyo derfynol yn Mai 2023.