Cefnogwch ni bathodyn

Byddwch yn rhan o bopeth rydyn ni'n ei wneud

O gefnogi a dathlu gwaith ysgrifenwyr ifanc newydd heddiw i alluogi plant a phobl ifanc i ymgysylltu ag ysgrifennu o safon fyd-eang a datblygu eu lleisiau creadigol eu hunain, mae eich cefnogaeth yn gwneud gwahaniaeth enfawr. Mae’n cyfrannu at ddatblygu ysgrifenwyr y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol, yn ystod eu hamser yn yr ystafell ddosbarth ac yn y byd llenyddol. 

Clywch gan enillwyr blaenorol Gwobr Dylan Thomas  

Am ragor o wybodaeth ynghylch ein rhaglen DylanED, cliciwch yma 

Noddwr Aur
Noddwr Arian
Noddwr Efydd

Gallwch chi ein cefnogi ni trwy ddod yn noddwr Aur, Arian, neu Efydd – neu drwy roi rhodd unigol o ba bynnag swm trwy’r botwm isod. Dewiswch ‘Gwobr Dylan Thomas’ o’r gwymplen ‘enwebu’.  

Diolch yn fawr