Mae Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas yn falch o gyhoeddi ei banel beirniadu ar gyfer 2022.

Namita Gokhale

Mae Namita Gokhale yn awdur ac yn gyfarwyddwr gwyliau. Mae hi wedi ysgrifennu ugain o ddarnau o waith ffuglen a ffeithiol. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf glodfawr, Paro: Dreams of Passion, ym 1984. Mae ei nofel ddiweddaraf The Blind Matriarch yn archwilio i’r teulu Indiaidd dan yr unto yn erbyn cefndir y pandemig. Gosodir Jaipur Journals, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2020, yng Ngŵyl Lenyddiaeth fywiog Jaipur, a sefydlwyd ac a gyfarwyddir gan Gokhale. 

Mae ei gwaith yn rhychwantu genres amrywiol, gan gynnwys nofelau, straeon byrion, astudiaethau Himalaiaidd, chwedloniaeth, sawl blodeugerdd, llyfrau i ddarllenwyr ifanc a drama ddiweddar. Mae Gokhale wedi derbyn gwobrau a dyfarniadau amrywiol, gan gynnwys Gwobr nodedig Sahitya Akademi (Academi Lenyddiaeth Genedlaethol) 2021 ar gyfer ei nofel Things to Leave Behind

Namita yw cadeirydd panel beirniaid Gwobr Dylan Thomas eleni

Twitter: @NamitaGokhale_ | Instagram: namitagokhale

Alan Bilton

Alan Bilton yw awdur tair nofel, The End of The Yellow House (Watermark 2020), The Known and Unknown Sea (Cillian, 2014), a The Sleepwalkers' Ball (Alcemi, 2009), a ddisgrifiwyd gan un beirniad fel 'Franz Kafka yn cwrdd â Mary Poppins'. Mae ef hefyd yn awdur casgliad o straeon byrion swrrealaidd, Anywhere Out of the World (Cillian, 2016) yn ogystal â llyfrau ar ffilmiau comedi mud, ffuglen gyfoes, a’r 1920au. Bu’n Ysgrifennwr ar Waith Gŵyl y Gelli yn 2016 a 2017 ac mae’n addysgu ysgrifennu creadigol, llenyddiaeth, a ffilm ym Mhrifysgol Abertawe. 

Twitter: @ABiltonAuthor

Irenosen Okojie

Mae Irenosen Okojie yn awdur o dras Nigeriaidd a Phrydeinig y mae ei llyfrau’n creu naratifau bywiog sy’n chwarae â ffurf ac iaith. Mae ei nofel gyntaf, Butterfly Fish, a’i chasgliadau o straeon byrion, Speak Gigantular a Nudibranch, wedi ennill nifer o wobrau ac wedi ymddangos ar restr fer sawl gwobr hefyd. Mae cynhyrchydd ffilm wedi prynu’r hawl i ffilmio ei gwaith. A hithau’n gymrawd ac yn Is-gadeirydd y Gymdeithas Lenyddiaeth Frenhinol, enillodd Irenosen Wobr AKO Caine 2020 am ei stori Grace Jones. Cafodd ei gwneud yn MBE am Wasanaethau i Lenyddiaeth yn 2021.

Twitter: @IrenosenOkojie | Instagram: irenosenokojie 

Luke Kennard

Mae Luke Kennard yn fardd ac yn nofelydd y gwnaeth ei chweched casgliad o farddoniaeth, Notes on the Sonnets, ennill Gwobr Forward ar gyfer y Casgliad Gorau yn 2021. Cyrhaeddodd ei bumed, Cain, y rhestr fer ar gyfer Gwobr Dylan Thomas yn 2017. Mae ei nofelau, The Transition The Answer To Everything, ar gael gan 4th Estate. Mae’n darlithio ym Mhrifysgol Birmingham.

Twitter: @LukeKennard | Instagram: luukekennnard

Rachel Trezise

Mae Rachel Trezise yn nofelydd ac yn ddramodydd o Gwm Rhondda. Enillodd ei nofel gyntaf In and Out of the Goldfish Bowl le ar yr Orange Futures List yn 2002. Yn 2006, enillodd ei chasgliad ffuglen fer cyntaf Fresh Apples Wobr Dylan Thomas. Enillodd ei hail gasgliad ffuglen fer Cosmic Latte ddyfarniad y darllenwyr yng Ngwobr Edge Hill yn 2014.  Teithiodd ei drama ddiweddaraf 'Cotton Fingers' o gwmpas Iwerddon a Chymru ac enillodd Wobr Summerhall Lustrum yng Ngŵyl Ymylol Caeredin yn 2019. Rhyddhawyd ei nofel ddiweddaraf Easy Meat yn 2021.

Twitter: @RachelTrezise | Instagram: racheltrezise

Beirniaid Blaenorol