Mae Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas yn falch o gyhoeddi ei banel beirniadu ar gyfer 2024.

Namita Gokhale

Mae Namita Gokhale yn awdur ac yn gyfarwyddwr gŵyl. Mae hi wedi ysgrifennu 23 o lyfrau ffuglen a ffeithiol. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf a ganmolwyd yn fawr, Paro: Dreams of Passion, ym 1984. Mae ei ffuglen ddiweddar yn cynnwys The Blind Matriach a Jaipur Journals. Disgwylir i Never Never Land gael ei gyhoeddi yn 2024.

Mae ei gwaith ffeithiol diweddar yn cynnwys Mystics and Sceptics - Searching Himalayan Masters. Mae gwaith Gokhale yn cynnwys sawl genre, gan gynnwys nofelau, straeon byrion, astudiaethau Himalaiaidd, mytholeg, sawl antholeg, llyfrau i ddarllenwyr ifanc a drama yn ddiweddar. Mae hi wedi ennill amrywiaeth o wobrau a dyfarniadau, gan gynnwys Gwobr Sahitya Akademi uchel ei bri (yr Academi Lenyddiaeth Genedlaethol) am ei nofel Things to Leave Behind. Mae hi'n gyd-sefydlwr ac yn gyd-gyfarwyddwr (gyda William Dalrymple) Gŵyl Lenyddiaeth Jaipur fyd-enwog.

Namita Gokhale yw Cadeirydd Panel Beirniaid 2024.

X: @NamitaGokhale_

Jon Gower

Mae Jon Gower yn gyn-ohebydd y celfyddydau a'r cyfryngau BBC Cymru sydd wedi ysgrifennu mwy na 40 o lyfrau. Mae'r rhain yn cynnwys The Story of Wales, a oedd yn cyd-fynd â chyfres deledu arloesol, llyfr teithio o'r enw An Island Called Smith ac Y Storïwr, a enillodd Wobr Llyfr y Flwyddyn. Ei lyfr diweddaraf yw The Turning Tide: A Biography of the Irish Sea. Ar hyn o bryd, mae Jon yn ysgrifennu nofel Gymraeg hanesyddol am y fforiwr pegynol Edgar Evans, casgliad o draethodau am fynyddoedd, yn ogystal â chyfrol am Raymond Chester, y chwaraewr pêl-droed Americanaidd, i'w chyhoeddi yn 2024. Mae'n byw yng Nghaerdydd. [Llun Credyd: Marian Delyth]

X: @JonGower1

Seán Hewitt credit is Stuart Simpson / Penguin Random House

Mae Seán Hewitt yn awdur dau gasgliad o farddoniaeth, Tongues of Fire (2020) a Rapture's Road (2024), a'r cofiant All Down Darkness Wide (2022), oll wedi'u cyhoeddi gan Jonathan Cape. Mae ei waith wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer sawl gwobr, ac mae wedi ennill Gwobr Laurel a The Rooney Prize for Irish Literature. Yn Athro Cysylltiol yng Ngholeg y Drindod, Dulyn, mae hefyd yn Gymrawd y Gymdeithas Lenyddiaeth Frenhinol. [Credyd Llun: Stuart Simpson / Penguin Random House]

X: seanehewitt

Julia Wheeler

Mae Julia Wheeler yn awdur, yn newyddiadurwr ac yn gyfwelydd a fu'n gweithio i'r BBC am bymtheng mlynedd gan gynnwys fel Gohebydd y BBC yn y Gwlff yn yr Emiradau Arabaidd Unedig ac yn ymdrin â Phenrhyn Arabia. Ysgrifennodd Julia 'Telling Tales: An Oral History of Dubai'. Mae'n cadeirio trafodaethau mewn gwyliau llenyddiaeth a gwyddoniaeth ar draws y DU ac yn rhyngwladol. A hithau'n gadeirydd y beirniaid ar gyfer Llyfr Teithio'r Flwyddyn Stanford 2024, mae Julia hefyd yn un o ymddiriedolwyr Gŵyl Lenyddol Stratford. Astudiodd Hanes Economaidd a Chymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe, cyn ei hastudiaethau ôl-raddedig mewn Newyddiaduraeth Ddarlledu yn City, Prifysgol Llundain.

X: @JuliaWheeler1

Tice Cin credit Eric Aydin-Barberini

Mae Tice Cin yn artist rhyngddisgyblaethol, yn olygydd ar ei liwt ei hun ac yn ymgynghorydd diwylliannol o ogledd Llundain a hi yw awdur Keeping the House. Mae hi’n actio ac yn perfformio mewn lleoliadau amrywiol megis Coleg y Celfyddydau Caeredin, The Roundhouse a Chanolfan Barbican, ac wedi cael ei chomisiynu gan sefydliadau, gan gynnwys Cartier, Eglwys Gadeiriol Sant Paul a Montblanc. Cafodd ei henwi'n un o newyddiadurwyr cerddoriaeth gorau 2021 a 2022 gan Complex Magazine ac mae hi wedi ysgrifennu ar gyfer cyhoeddiadau megis DJ Mag a Mixmag.  

Yn DJ ac yn gynhyrchydd cerddoriaeth, mae hi'n paratoi albwm i gyd-fynd â Keeping the House a fydd yn cynnwys llu o nodweddion dawnus. Enwyd Keeping the House yn un o lyfrau gorau 2021 gan The Guardian ac mae wedi cael sylw yn The Scotsman, New York Times a'r Washington Post. Mae Tice yn enillydd diweddar Gwobr Somerset Maugham Cymdeithas yr Awduron, a chafodd ei chynnwys ar restr fer Llyfr y Flwyddyn (British Book Awards) a Gwobr Desmond Elliott. [Credyd llun: Eric Aydin-Barberini]  

X: @ticecin

Beirniaid Blaenorol