Gwiriwch leoliad eich sgwrs pwnc isod

Os ydych chi'n bwriadu defnyddio cludiant cyhoeddus i gyrraedd y campws, edrychwch ar ein tudalennau cyngor ar deithio.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru wrth gyrraedd; bydd ein llysgenhadon myfyrwyr cyfeillgar wrth law i dy gyfeirio i'r cyfeiriad cywir.