SPARC II

Adeiladu gallu ymchwil mewn technoleg ffotofoltäig solar

Llun o dîm SPARC

Beth yw SPARC II?

Mae SPARC II yn Weithrediad SO1.1 a ariennir gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, a'r buddiolwyr yw Prifysgolion Abertawe, Aberystwyth a Bangor. Fe'i harweinir gan Brifysgol Abertawe a bydd yn rhedeg tan fis Rhagfyr 2020. Bydd SPARC II yn datblygu themâu newydd mewn ymchwil ynni ffotofoltäig solar a fydd yn mynd i'r afael â'r heriau mawr. Bydd yr ymchwil yn chwilio am ddatrysiadau gwerth ychwanegol i'r heriau technoleg hyn, a fydd yn creu cyfleoedd gweithgynhyrchu a chyflenwi newydd i ddiwydiant yng Nghymru.

Yr Athro Stuart Irvine, Cyfarwyddwr SPARC II

"Bydd SPARC II yn creu gwerth ychwanegol drwy rwydwaith ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang yn darparu ystod o sgiliau ar gyfer creu cenhedlaeth newydd o realiti a thechnoleg ffotofoltäig."

Chemistry Engineering Materials Environmental Group

Llun o'r tîm Grŵp Amgylcheddol Deunyddiau Peirianneg Cemeg

Hyb Deunyddiau

Llun o berson yn y Ganolfan Deunyddiau
Y newyddion diweddaraf
  • Llongyfarchiadau i un o aelodau tîm ymchwil SPARC II, Dr Rosie Anthony a fynychodd gynhadledd HOPV19 (Ffotofoltäig Organig) yn Rhufain 12fed - 15fed Mai ac enillodd y Poster Gorau ar gyfer ei gwaith ar Solar Sensiteit-Siteitite State Engineering Celloedd '.
  • Bydd yr Athro Stuart Irvine yn gwneud y daith i Gwersyll Sylfaen Everest ar ddechrau mis Mawrth 2019 fel rhan o daith ymwybyddiaeth elusen a chodi arian ar gyfer elusen Plant Brick. Heb fod yn fodlon gyda daith o amgylch y dydd i gyrraedd uchder o 5150 metr, bydd Stuart hefyd yn cynnal ymchwil arbrofol SPARC II. Bydd yn mesur un o gelloedd solar y Ganolfan Ymchwil Ynni Solar i grwpiau celloedd solar cwmniwm cwmniwm ar wydr ultrathin gyda'r electroneg a meddalwedd a ddarperir gan Brifysgol Surrey. Bydd y data hwn yn ategu'r genhadaeth CubeSat www.youtube.com/watch?v=_5AFwxnNxAU ar hyn o bryd yn orbiting y ddaear â chelloedd solar cyfatebol ar y bwrdd.

  • Chwefror 2019 Mae Dr Giray Kartopu CSER wedi cychwyn ei brosiect Cronfa Newton newydd Cyngor Prydeinig: Cynhyrchu Trydan Galluogi Ynni Solar trwy Gelloedd Tandem CZT / Si Perfformiad Uchel. Mae'r prosiect hwn mewn cydweithrediad â Phrifysgol Technegol y Dwyrain Canol, Twrci a bydd yn helpu i chwyldroi'r diwydiant PV yn Nhwrci trwy ddatblygu strwythur celloedd solar solar ffotofoltäig (PV) effeithlonrwydd uchel, uchel-effeithlon newydd.

  • Dechreuodd y tîm CSER ymchwil ar brosiect Innovate UK OTHELLO Ebrill18. Bydd y prosiect, sy'n cynnwys y Peirianwyr Palliser Arweiniol a Polysolar, yn defnyddio paneli haul Cadmium Telluride i denu amlderau is-goch, a fydd wedyn yn cael ei ganolbwyntio i ddarparu ynni ar gyfer gwresogi ac oeri. https://www.theengineer.co.uk/solar-panels-power/

  • Mae EPRSC wedi ariannu cynnig cymeradwy gan yr Athro Cyswllt Matt Carnie o'r Hub Deunyddiau. Bydd y prosiect o'r enw Rhyngwynebau Hunangyflogedig a Rhyngweithio trwy Arwynebau Ffotofoltaidd yn rhedeg am 3 blynedd mewn partneriaeth ag adran Cyfrifiadureg Prifysgol Abertawe.

  • Mae Dr Petar Igic wedi ennill arian Innovate UK ar gyfer y prosiect Cylchedau Integredig Magnetig Cyfansawdd Cyfansawdd (CS-MAGIC)

  • WEFO yn cyhoeddi ariannu gweithrediad SPARC II
Cysylltu â ni

Dr Dan Lamb
Rheolwr Prosiect SPARC II

Canolfan Ymchwil Ynni Solar
Coleg Peirianneg,
Prifysgol Abertawe,
Canolfan OpTIC, Ffordd William Morgan,
Parc Busnes Llanelwy, LL17 0JD

Ffôn: (01745) 535238
E-bost: d.a.lamb@abertawe.ac.uk

Staff

Y Ganolfan Ymchwil Ynni Solar, Prifysgol Abertawe

Athro  Stuart Irvine

Dr Dan Lamb

Dr Andrew Clayton

Dr Giray Kartopu

Dr Ana Toleoken

Dr Ochai Oklabia

Mrs Emma Dawson-Parry

Mr Stephen Jones

Mr Peter Siderfin

Ms Carol Venters

 

Canolfan Dylunio Systemau Electronig, Prifysgol Abertawe

Athro Andy Evans

Dr Simon Cooil

Dr Dave Langstaff

Dr Rudi Winter

Dr Chris Finlayson

Dr Rachel Cross

Dr Matt Gunn

Mr Matthew Jevon

Dr Anita Brady-Boyd 

Mr John Tomes

 

Adran Ffiseg, Prifysgol Aberystwyth

Athro Peter Holliman

Dr Rosie Anthony

Dr Leo Furnell

Dr Arthur Connell

Dr Eurig Jones

Dr Chris Kershaw

Dr Antony Lewis

 

Cemeg, Prifysgol Abertawe

Athro Peter Holliman

Dr Rosie Anthony

Dr Leo Furnell

 

Peirianneg Electronig, Prifysgol Bangor

Dr Jeff Kettle

Dr Priyanka Tyagi

Dr Iestyn Pierce

Dr James Wang

Dr Roger Giddings

Dr Noel Bristow

 

Hyb Deunyddiau, Prifysgol Abertawe

Associate Professor Dr Matt Carnie

Professor Trystan Watson

Dr Chao Zhao

Dr Adam Pockett

Rhestr o Gyhoeddiadau

SPARC II Papurau staff –

Rafique, Saqib., Roslan, Nur Adilah., Abdullah, Shahino Mah., Li, Lijie., Supangat, Azzuliani., Jilani, Asim. & Iwamoto, Mitsumasa. (2019). UV- ozone treated graphene oxide/ PEDOT:PSS bilayer as a novel hole transport layer in highly efficient and stable organic solar cells. Organic Electronics 66, 32-42.

Deng, Shuo., Zhang, Yan. & Li, Lijie. (2019). Study on electronic and optical properties of the twisted and strained MoS2/PtS2 heterogeneous interface. Applied Surface Science 476, 308-316.

Deng, Shuo., Cai, Xiang., Zhang, Yan. & Li, Lijie. (2019). Enhanced thermoelectric performance of twisted bilayer graphene nanoribbons junction. Carbon

Stoichkov, V., Kumar, D., Tyagi, P. and Kettle, J., 2018. Multistress Testing of OPV Modules for Accurate Predictive Aging and Reliability PredictionsIEEE Journal of Photovoltaics, (99), pp.1-8.

Bristow, N. and Kettle, J., 2018. Outdoor organic photovoltaic module characteristics: Benchmarking against other PV technologies for performance, calculation of Ross coefficient and outdoor stability monitoringSolar Energy Materials and Solar Cells175, pp.52-59.

G Kartopu, D Turkay, C Ozcan, W Hadibrata, P Aurang, S Yerci, HE Unalan, V Barrioz, Y Qu, L Bowen, AK Gürlek, P Maiello, R Turan, SJC Irvine “Photovoltaic performance of CdS/CdTe junctions on ZnO nanorod arrays”, Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol 176 (2018) 100-108

Fernandes, R.V., Urbano, A., Duarte, J.L., Bristow, N., Kettle, J. and Laureto, E., 2018. Tuning the optical properties of luminescent down shifting layers based on organic dyes to increase the efficiency and lifetime of P3HT: PCBM photovoltaic devicesJournal of Luminescence

Stoichkov, V., Bristow, N., Troughton, J., De Rossi, F., Watson, T.M. and Kettle, J., 2018. Outdoor performance monitoring of perovskite solar cell mini-modules: Diurnal performance, observance of reversible degradation and variation with climatic performanceSolar Energy170, pp.549-556.

Melvin, A.A., Stoichkov, V.D., Kettle, J., Mogilyansky, D., Katz, E.A. and Visoly-Fisher, I., 2018. Lead iodide as a buffer layer in UV-induced degradation of CH 3 NH 3 PbI 3 filmsSolar Energy159, pp.794-799.

Hughes, L., Bristow, N., Korochkina, T., Sanchez, P., Gomez, D., Kettle, J. and Gethin, D., 2018. Assessing the potential of steel as a substrate for building integrated photovoltaic applicationsApplied Energy229, pp.209-223.

Gongwei Hu, Y Zhang, L Li, ZL Wang, “Piezotronic Transistor Based on Topological Insulators”, ACS Nano, vol. 12, no. 1, 2018, pp. 779-785. doi: 10.1021/acsnano.7b07996  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.7b07996

L Jin, X Yan, X Wang, W Hu, Y Zhang and L Li, “Dynamic model for piezotronic and piezo-phototronic devices under low and high frequency external compressive stresses", Journal of Applied Physics, vol. 123, p. 025709, 2018. (featured) DOI: 10.1063/1.5009485 http://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.5009485

Y. Zhang, J. Nie, and L. Li “Piezotronic effect on the luminescence of quantum dots for micro/nano-newton force measurement” Nano Research, (2017) pp.1-10

L. Furnell,P. Holliman, A. Connell, E. W. Jones, R. Hobbs,C. P. Kershaw, R. Anthony, J. Searle, T. Watson and J. McGettrick “Digital Imaging to Simultaneously Study Device Lifetimes of Multiple Dye-sensitized Solar Cells” Sustainable Energy & Fuels, Vol 1, (2017) pp.362 – 370

P. Capper, S. J. C. Irvine, T. Joyce “Epitaxial Crystal Growth: Methods and Materials” Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials, (2017)

A. Amirkhalili, V. Barrioz, S. J. C. Irvine, N. S. Beattie, G. Zoppi “A combined Na and Cl treatment to promote grain growth in MOCVD grown CdTe thin films” Journal of Alloys and Compounds, Vol 699, (2017) pp.969 - 975

R. A. Belisle, W. H. Nguyen, A. R. Bowring, P. Calado, X. Li, S. J. C. Irvine, M. D. McGehee, P. R. F. Barnes and B. C. O'Regan “Interpretation of inverted photocurrent transients in organic lead halide perovskite solar cells: proof of the field screening by mobile ions and determination of the space charge layer widths” Energy & Environmental Science, Vol 10, (2017) pp.192 - 204

A. J. Clayton, M. A. Baker, S. Babar, R. Grilli, P. N. Gibson, G. Kartopu, D. A. Lamb, V. Barrioz, S. J. C. Irvine “Effects of Cd 1-x Zn x S alloy composition and post-deposition air anneal on ultra-thin CdTe solar cells produced by MOCVD” Materials Chemistry and Physics, Vol 192, (2017) pp.244 – 252

D. A. Lamb, C. I. Underwood, V. Barrioz, R. Gwilliam, J. Hall, M. A. Baker, S. J. C. Irvine Proton irradiation of CdTe thin film photovoltaics deposited on cerium‐doped space glass” Progress in Photovoltaics: Research and Applications, (2017)

J. Kettle, V. Stoichkov, D. Kumar, M. Corazza, S. A. Gevorgyan, F. C. Krebs “Using ISOS consensus test protocols for development of quantitative life test models in ageing of organic solar cells” Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol 167, (2017) pp.53 - 59

D. Kumar, V. Stoichkov, S. Ghosh, G. C. Smith, J. Kettle “Mixed-dimension silver nanowires for solution-processed, flexible, transparent and conducting electrodes with improved optical and physical properties” Flexible and Printed Electronics, Vol 2, Issue: 1, (2017) pp. 15005

D. A. Lamb, S. J. C. Irvine, A. J. Clayton, G. Kartopu, V. Barrioz, S. D. Hodgson, M. A. Baker, R. Grilli, J. Hall, C. I. Underwood, and R. Kimber “ Characterization of MOCVD Thin-Film CdTe Photovoltaics on Space-Qualified Cover Glass” IEEE Journal of Photovoltaics, Vol 6, Issue: 2, (2016) pp.557 – 561

S.M. Abdalhadi, A. Connell, X. Zhang, A. A. Wiles, M. L. Davies, P. J. Holliman, G. Cooke “Convenient synthesis of EDOT-based dyes by CH-activation and their application as dyes in dye-sensitized solar cells” J. Mater. Chem. A, Vol 4, (2016), pp.15655 - 15661

Z. Ding, V. Stoichkov, M. Horie, E. Brousseau, J. Kettle “Spray coated silver nanowires as transparent electrodes in OPVs for Building Integrated Photovoltaics applications” Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol 157, (2016) pp.305 – 311

J. Kettle, N. Bristow, D. T. Gethin, Z. Tehrani, O. Moudam, B. Li, E. A. Katz, G.A. dos Reis Benatto, F. C. Krebs, “Printable luminescent down shifter for enhancing efficiency and stability of organic photovoltaics” Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol 144, (2016) pp. 481 – 487

R. V. Fernandes, N. Bristow, V. Stoichkov, H. S. Anizelli, D. Scapin, L. José, E. Laureto, J. Kettle, “Development of multidye UV filters for OPVs using luminescent materials” Journal of Physics D: Applied Physics, Vol 50, Issue: 2, (2016) pp.25103

J. Kettle, Z. Ding, M. Horie, G.C. Smith, “XPS analysis of the chemical degradation of PTB7 polymers for organic photovoltaics” Organic Electronics, Vol 39, (2016) pp.222 – 228

J. Kettle, H. Waters, M. Horie, G. C. Smith, “Alternative selection of processing additives to enhance the lifetime of OPVs” Journal of Physics D: Applied Physics, Vol 49, Issue: 8, (2016) pp.85601

Z. Ding, J. Kettle, M. Horie, S. W. Chang, G. C. Smith, A. I. Shames, E. A. Katz “Efficient solar cells are more stable: the impact of polymer molecular weight on performance of organic photovoltaics” Journal of Materials Chemistry A, Vol 4, Issue: 19, (2016) pp.7274 - 7280

Ymchwil SPARC II

Mae nodau ymchwil SPARC II wedi'u hymgorffori i strwythur pecyn gwaith i sicrhau y bydd SPARC II yn adeiladu ar arbenigedd ymchwil y chwe thîm cyfrannog i sicrhau gwerth ychwanegol i'r buddsoddiad hwn gan ERDF. Bydd y chwe Chanolfan Ymchwil yn gweithio o dan nifer o benawdau pecyn gwaith, y'u hadnabyddir fel tasgau.

Canolfan Ymchwil

Y Brifysgol

Arbenigedd Ymchwil

CSER

Abertawe

Dyddodiad anwedd cemegol a deunyddiau ffotofoltäig haen denau ar gyfer caenu â deunyddiau anorganig, dylunio modiwlau arloesol, ymgrynhoi a modiwlau tra ysgafn.

ESDC

Abertawe

Electroneg pŵer clyfar ar gyfer cael pŵer yn fwy effeithlon o dan wahanol amodau golau.

Hyb Deunyddiau

Abertawe

Nodweddu uwch celloedd ffotofoltäig organig ac anorganig i graffu'n newydd ar wella effeithlonrwydd ffotofoltäig a sefydlogrwydd hirdymor.

Ffiseg

Aberystwyth

Nodweddu deunyddiau uwch gan ddefnyddio offer clwstwr pwrpasol gan ymgorffori dulliau optegol a phelydr X amser real i graffu'n newydd ar ffiseg dyfeisiau ffotofoltäig ac archwilio technegau monitro uniongyrchol ar gyfer gwneuthuriad modiwlau ffotofoltäig.

Cemeg

Abertawe

Synthesis deunyddiau ffotofoltäig newydd a gwneuthuriad i fodiwlau a dyfeisiau newydd.

Peirianneg Electronig

Bangor

Profi hyd oes yn gynt a dulliau methiant mewn modiwlau a dyfeisiau ffotofoltäig newydd, gwella cynhyrchu ynni ffotofoltäig hirdymor.

 

Pecyn Gwaith

Disgrifiad

WP1

Ymchwilio deunyddiau ffotofoltäig newydd i gyflawni cynaladwyedd hirdymor diwenwyn a photensial ar gyfer perfformiad uchel.

WP2

Gwneuthuriad modiwlau ffotofoltäig arloesol i gynnwys modiwlau tra ysgafn, modiwlau ffotofoltäig hyblyg, potensial ar gyfer integreiddio pensaernïol.

WP3

Profi hyd oes ac amgylcheddol ymgrynhoi modiwlau ffotofoltäig i bennu'r cryfder posib.

WP4

Electroneg pŵer clyfar ar gyfer cymwysiadau ffotofoltäig.

WP5

Technegau caenu deunyddiau haen denau uwch: o ddealltwriaeth sylfaenol i wireddu mewn labordy.