water purification process image

Mae ein gwaith ymchwil yn edrych ar ddŵr croyw a heli a'i nod yw gwella dealltwriaeth wyddonol a datblygu datrysiadau peirianneg effeithiol i broblemau yn y byd go iawn.

Rydym yn gweithio gydag arianwyr academaidd a diwydiant ar ystod eang o bynciau gan gynnwys: trin dŵr; y cyflenwad dŵr; rheoli dalgylchoedd; llifogydd arfordirol a llifogydd yn sgil glaw; erydu arfordirol a ffynonellau ynni adnewyddadwy'r môr.

Rydym yn defnyddio technegau modelu cyfrifiadurol, mae gennym labordai o'r radd flaenaf (CWATER a Labordai Arfordirol) ac mae gennym ystod eang o gyfarpar mesur ar gyfer gwaith maes arfordirol a morol.

CYFLEUSTERAU YMCHWIL YNNI A DŴR

Mae ein cyfleusterau ymchwil ym maes ynni a dŵr bellach yn cynnwys:

  • Sianel Tonnau 30m
  • Microsgop Grymoedd Atomig
  • Microdriniwr a Chwiliedydd Coloidau