Mae'r Sefydliad Ymchwil Ryngddisgyblaethol ar gyfer Atebion Technoleg Iechyd yn un o bum sefydliad ymchwil yn y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg. Mae'r sefydliad ymchwil ryngddisgyblaethol hwn yn gyfrifol am dwf a datblygiad llinyn ymchwil sy'n ymwneud ag iechyd a'r technolegau a ddefnyddir i asesu iechyd, ac mae'n cynnig cyfrwng i ddatblygu atebion data am ddealltwriaeth ddyfnach o iechyd a chlefydau.

Mae'r Sefydliad Ymchwil Ryngddisgyblaethol ar gyfer Atebion Technoleg Iechyd yn cynnwys chwe phrif thema:

Ein Prif Themâu

Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig

Mae ein hymchwil yn cyfrannu at lwyddiant y nodau penodol hyn.