Hyb Portiwgaleg-Sbaenaidd Cymru

Gan ddod ag arbenigwyr ac ymchwilwyr Portiwgaleg-Sbaenaidd yng Nghymru at ei gilydd, mae CEPSAM yn falch o gynnal Hyb Portiwgaleg-Sbaenaidd Cymru, gan hwyluso synergeddau rhwng cydweithwyr mewn prifysgolion ledled Cymru.

CYDWEITHWYR MEWN SEFYDLIADAU PARTNER

Prifysgol Aberystwyth

Dr Berit Bliesemann de Guevara, beb14@aber.ac.uk

Dr Guillaume Candela, guc6@aber.ac.uk

Dr Jose Manuel Goni Perez, jsg@aber.ac.uk

Dr Lucy Taylor, lft@aber.ac.uk

Prifysgol Bangor Prifysgol Caerdydd Prifysgol Fetropolitan Caerdydd Prifysgol Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Cymuned Ôl-radd