Trosolwg Grŵp

SHOALgroup

(Cymdeithasoldeb, Heterogenedd, Trefniadaeth ac Arweinyddiaeth)

 Adran Y Biowyddorau, Coleg Gwyddoniaeth

Mae SHOALgroup yn defnyddio ymagwedd a arweinir gan gwestiynau i fynd i'r afael ag ystod o faterion sy'n ymwneud ag ymddygiad anifeiliaid ac ecoleg, ac mae gennym themâu cymwysedig cryf. Nod trosfwaol ein hymchwil yw deall sut mae costau a buddion yn llywio ymddygiad unigolion, a sut y gall yr ymddygiadau hyn fod yn berthnasol i strwythur a gweithrediad grwpiau a phoblogaethau. I gyflawni hyn, rydym yn ymgymryd ag ymchwil ar amrywiaeth o anifeiliaid sy'n byw mewn grwpiau (gan gynnwys pobl) yn y gwyllt ac yn y labordy, gan ddefnyddio technolegau arloesol a dulliau dadansoddi i gyrchu gwybodaeth ynghylch rhyngweithiadau ar nifer o raddfeydd gofod-amser. Gallwch ddarllen rhagor am ein hymchwil, ein hymgysylltiad â'r cyhoedd a'n gwaith cyfryngau ar ein gwefan.

efaid yn gwisgo
Social foraging experiment