Trosolwg grŵp

Mae fy ymchwil yn defnyddio ymagwedd amlddisgyblaethol i ymchwilio i sut mae cymdeithasau anifeiliaid yn esblygu, gan gyfuno data arsylwadol â data genetig, ecolegol a biocemegol. Yn benodol, mae fy ngwaith yn canolbwyntio ar bedair thema gydberthynol sy'n berthnasol i esblygiad cymdeithasau anifeiliaid gan 1) ymchwilio i esblygiad cydweithrediad, 2) deall pwysigrwydd mewnfridio ac osgoi mewnfridio mewn rhywogaethau cydweithredol, 3) ymchwilio i rôl cyfathrebu drwy aroglau o ran penderfyniadau cydweithio a mewnfridio, a 4) deall strwythur genetig cymdeithasau mamaliaid, gan gynnwys y defnydd o gadwraeth.

Roedd fy ngwaith blaenorol wedi defnyddio technegau genetig poblogaethau'n helaeth, ond ar hyn o bryd rwy'n gweithio i estyn fy ymchwil i ddefnyddio dulliau genomig (megis data RADseq ac SNP) i fynd i'r afael â'r themâu hyn oherwydd eu bod yn cynnig dull pwerus ar gyfer deall sail genetig nodweddion sy'n gysylltiedig ag esblygiad cymdeithasol. Rwy'n gwneud hyn drwy Gymrodoriaethau gan Ymddiriedolaeth Leverhulme a Sefydliad Alexander von Humboldt, a chydweithio â chydweithwyr ym Mhrifysgol Bielefeld, Prifysgol Pretoria a Phrifysgol Caergrawnt.