Dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno cais am gwrs TAR 2021/22: 

Y Deyrnas Unedig: 20 Awst 2021 erbyn 12pm (hanner dydd) 

Sylwer bod yn rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno’n llawn i UCAS Teacher Training (gan gynnwys geirda) erbyn y dyddiadau hyn er mwyn i chi gael eich ystyried ar gyfer mynediad yn 2021/22. 

Mae’r broses cyflwyno cais am gwrs TAR i fyfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd a myfyrwyr Rhyngwladol ar gyfer mynediad yn 2021/22 bellach wedi cau. Fodd bynnag, rydyn ni’n croesawu ceisiadau ac ymholiadau ar gyfer mynediad yn 2022/23. Anfonwch e-bost atom ni i dderbyn rhagor o wybodaeth.


Croeso i Bartneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe.

Mae'r Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) Uwchradd un flwyddyn amser-llawn gyda Statws Athro Cymwysedig (SAC) a gynigir gan Bartneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe  (PYPA) yn cysylltu ymchwil a pholisi ag ymarfer. Mae PYPA yn ymrwymedig i gyflwyno addysg gychwynnol i athrawon o ansawdd sy'n diwallu anghenion system addysg Cymru sy'n mynd trwy drawsnewid cwricwlwm sylweddol. Bydd ein rhaglen TAR yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau addysgu yn eich pwnc a dysgu sut mae eich pwnc yn cyd-fynd â Meysydd Dysgu a Phrofiad y cwricwlwm newydd. Byddwch yn gweithio gyda mentoriaid profiadol yn ein hysgolion Partneriaeth ar draws Cymru er mwyn datblygu eich ymarfer addysgu eich hun a myfyrio arno. Mae pob agwedd ar y rhaglen PYPA yn cael ei hatgyfnerthu gan ymchwil, sy'n caniatáu i fyfyrwyr fanteisio ar enw cenedlaethol a rhyngwladol y Brifysgol.

Mae’r rhaglen yn unigryw yn y ffordd y bydd arbenigwyr pynciau'r Brifysgol, ein Hymgynghorwyr Academaidd yn y Brifysgol yn cyfrannu at y rhaglen. Bydd yr arbenigedd pwnc yma nid yn unig yn gwella eich gwybodaeth am y pwnc ond hefyd yn eich cyflwyno chi i'r ymchwil pwnc-penodol diweddaraf. Gydag ymrwymiad cryf y bartneriaeth i les, byddwch yn cael cefnogaeth bersonol, broffesiynol ac academaidd o safon trwy'r flwyddyn.

Gydag ystod o arbenigeddau pwnc, cyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, partneriaethau ag ysgolion ar draws Cymru a bwrsariaethau deniadol ar gael ar gyfer hyfforddiant athrawon, dechreuwch eich gyrfa addysgu gyda ni!