Gallwch gyflwyno ceisiadau TAR Cynradd ac Uwchradd ar gyfer dechrau yn 2023/24 nawr! Rhaid cyflwyno ceisiadau drwy UCAS.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau am y TAR Cynradd: 25 Ionawr am 6.00pm (amser y DU). Rhaid cyflwyno ceisiadau drwy UCAS erbyn y dyddiad a'r amser hwn er mwyn cael eich ystyried i ddechrau'r cwrs yn 2023/24. Sylwer nad oes modd i ni warantu y byddwn yn ystyried ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad a'r amser hwn.

Ewch i dudalennau eich cwrs i gyflwyno cais: TAR Cynradd Rhaglenni TAR Uwchradd  


Croeso i Bartneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe.

Mae'r Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) Uwchradd un flwyddyn amser-llawn gyda Statws Athro Cymwysedig (SAC) a gynigir gan Bartneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe  (PYPA) yn cysylltu ymchwil a pholisi ag ymarfer. Mae PYPA yn ymrwymedig i gyflwyno addysg gychwynnol i athrawon o ansawdd sy'n diwallu anghenion system addysg Cymru sy'n mynd trwy drawsnewid cwricwlwm sylweddol. Bydd ein rhaglen TAR yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau addysgu yn eich pwnc a dysgu sut mae eich pwnc yn cyd-fynd â Meysydd Dysgu a Phrofiad y cwricwlwm newydd. Byddwch yn gweithio gyda mentoriaid profiadol yn ein hysgolion Partneriaeth ar draws Cymru er mwyn datblygu eich ymarfer addysgu eich hun a myfyrio arno. Mae pob agwedd ar y rhaglen PYPA yn cael ei hatgyfnerthu gan ymchwil, sy'n caniatáu i fyfyrwyr fanteisio ar enw cenedlaethol a rhyngwladol y Brifysgol.

Mae’r rhaglen yn unigryw yn y ffordd y bydd arbenigwyr pynciau'r Brifysgol, ein Hymgynghorwyr Academaidd yn y Brifysgol yn cyfrannu at y rhaglen. Bydd yr arbenigedd pwnc yma nid yn unig yn gwella eich gwybodaeth am y pwnc ond hefyd yn eich cyflwyno chi i'r ymchwil pwnc-penodol diweddaraf. Gydag ymrwymiad cryf y bartneriaeth i les, byddwch yn cael cefnogaeth bersonol, broffesiynol ac academaidd o safon trwy'r flwyddyn.

Gydag ystod o arbenigeddau pwnc, cyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, partneriaethau ag ysgolion ar draws Cymru a bwrsariaethau deniadol ar gael ar gyfer hyfforddiant athrawon, dechreuwch eich gyrfa addysgu gyda ni!