Coronafeirws: y diweddaraf

Yn ystod yr amgylchiadau digynsail ac anodd presennol, hoffem eich sicrhau bod ein cyrsiau TAR ar agor ar gyfer recriwtio yn barod at ddechrau ym mis Medi 2020. Croesewir ceisiadau ar draws ein holl bynciau a chynhelir cyfweliadau ar-lein. Os bydd gennych gwestiynau, cysylltwch â ni:

Ymholiadau cyffredinol - e-bost                

Bioleg - Alyssia Fiander-Houlden

Cemeg - Emma Spacey                           

Cyfrifiadureg - Ross Evans

Dylunio a Thechnoleg - Chris Wolfe         

Ffiseg, Cymraeg - Peter Lloyd

Ieithoedd Tramor Modern - Siân Brooks  

Mathemateg - Libby Chancer

Saesneg - Dr Angella Cooze                   

Rhaglenni TAR cyfrwng Cymraeg - Siôn Owen


DECHRAU MIS MEDI 2020!

Ydych chi'n barod i archwilio'r llu o ddylanwadau ar ymarfer addysgu? Ydych chi'n barod i dderbyn yr her o ysgogi myfyrwyr i fwyafu eu cynnydd a’u cyflawniad? Gwych, rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi!

Mae'r Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) Uwchradd un flwyddyn amser-llawn gyda Statws Athro Cymwysedig (SAC) a gynigir gan Bartneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe  (PYPA) yn cysylltu ymchwil a pholisi ag ymarfer. Mae PYPA yn ymrwymedig i gyflwyno addysg gychwynnol i athrawon o ansawdd sy'n diwallu anghenion system addysg Cymru sy'n mynd trwy drawsnewid cwricwlwm sylweddol. Bydd ein rhaglen TAR yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau addysgu yn eich pwnc a dysgu sut mae eich pwnc yn cyd-fynd â Meysydd Dysgu a Phrofiad y cwricwlwm newydd. Byddwch yn gweithio gyda mentoriaid profiadol yn ein hysgolion Partneriaeth ar draws Cymru er mwyn datblygu eich ymarfer addysgu eich hun a myfyrio arno. Mae pob agwedd ar y rhaglen PYPA yn cael ei hatgyfnerthu gan ymchwil, sy'n caniatáu i fyfyrwyr fanteisio ar enw cenedlaethol a rhyngwladol y Brifysgol.

Mae’r rhaglen yn unigryw yn y ffordd y bydd arbenigwyr pynciau'r Brifysgol, ein Hymgynghorwyr Academaidd yn y Brifysgol yn cyfrannu at y rhaglen. Bydd yr arbenigedd pwnc yma nid yn unig yn gwella eich gwybodaeth am y pwnc ond hefyd yn eich cyflwyno chi i'r ymchwil pwnc-penodol diweddaraf. Gydag ymrwymiad cryf y bartneriaeth i les, byddwch yn cael cefnogaeth bersonol, broffesiynol ac academaidd o safon trwy'r flwyddyn.

Gydag ystod o arbenigeddau pwnc, cyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, partneriaethau ag ysgolion ar draws Cymru a bwrsariaethau ar gael ar gyfer hyfforddiant athrawon, dechreuwch eich gyrfa addysgu gyda ni! 

Fideos TAR

Fideo