Croeso i Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe!

Rydyn ni’n cynnig ystod gyffrous o raglenni gradd gan gynnwys cwrs gradd BA mewn Addysg (Anrhydedd) yn ogystal â rhaglenni Cyd-anrhydedd gyda Mathemateg, Cyfrifiadura, Cymraeg a Seicoleg.   

Mae pob un o’n rhaglenni addysg wedi’i llunio er mwyn caniatáu i fyfyrwyr ennill gwybodaeth eang mewn meysydd sy’n ymwneud ag astudio’r cwricwlwm ac addysgeg, arweinyddiaeth a rheoli ym maes addysg, anghenion dysgu ychwanegol, cydraddoldeb ac amrywiaeth ac ymgysylltu â rhieni ym maes addysg ynghyd â llawer mwy. Mae ein rhaglenni gradd yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu ystod o sgiliau academaidd a sgiliau ymchwil gan gynnwys ysgrifennu traethodau, meddwl yn feirniadol a llunio a chynnal ei ddarn o ymchwil ei hun trwy draethawd estynedig. Mae myfyrwyr sy’n ennill gradd mewn addysg yn symud ymlaen i ystod eang o lwybrau ôl-raddedig gan gynnwys rhaglenni hyfforddi athrawon, astudio ôl-raddedig a chyflogaeth mewn amrywiaeth o sectorau a meysydd gwaith. Gobeithio y byddwch chi’n ystyried astudio gyda ni yn yr Ysgol Addysg ac edrychwn ymlaen yn fawr iawn at eich croesawu chi yma!

 


 Cyrsiau Israddedig