Rhwydwaith o academyddion, ymarferwyr, llunwyr polisïau a sefydliadau yn y trydydd sector yw Rhwydwaith Hawliau plant yn y Blynyddoedd Cynnar (CREYN), sydd wedi'i gydlynu gan Dr Jacky Tyrie yn Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe. Mae'r rhwydwaith yn dod â'r sawl sydd â diddordeb mewn hawliau plant ifanc ynghyd i rannu gwybodaeth a chydweithio er mwyn: gwella hygyrchedd ymchwil, datblygu fforwm ar gyfer gweithgarwch ymchwil yn y dyfodol, cyflwyno eiriolaeth gryfach dros hawliau plant ifanc, cyfnewid gwybodaeth rhwng gweithwyr proffesiynol a chefnogi'r gwaith o ddatblygu sail dystiolaeth i ddeall hawliau plant yn well.

Cynhelir cyfarfodydd y rhwydwaith bob deufis yn ne Cymru. I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch Dr Jacky Tyrie