Ysgolion Arweiniol a Rhwydwaith AGA

  Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe 2021

1. Bryngwyn (Sir Gâr) ac  Ysgol Penrhyn Dewi (Penfro) – Cyd-arweinydd 2. Glan Y Mor (Sir Gâr) 3.Dyffryn Taf (Sir Gâr) 4. Ysgol Bro Gwaun (Sir Benfro) 5. Ysgol Bro Dinefwr (Sir Gâr)
6. Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elisabeth (Sir Gâr) 7. Ysgol Uwchradd Caerdydd (Dinas a Sir Caerdydd) - Arweinydd 8. Ysgol Uwchradd Cathays (Dinas a Sir Caerdydd)  9. Maesteg (Pen-y-bont ar Ogwr) 10. Ysgol Uwchradd Fitzalan (Dinas a Sir Caerdydd)
11.  Radur  (Dinas a Sir Caerdydd) 12. Dwr Y Felin (Castell-nedd Port Talbot - Arweinydd 13. Cefn Saeson (Castell-nedd Port Talbot) 14. Maes Y Dderwen     (Powys) 15. Ysgol Gymunedol Llangatwg (Castell-nedd Port Talbot) 
16. Tregŵyr (Dinas a Sir Abertawe) - Arweinydd 17. Gellifedw  (Dinas a Sir Abertawe) 18. Cefn Hengoed (Dinas a Sir Abertawe) 19. Dylan Thomas (Dinas a Sir Abertawe) 20. Pontarddulais (Dinas a Sir Abertawe)

21. Y Pant (Rhondda Cynon Taf) - Arweinydd

22. Ysgol Uwchradd Pontypridd (Rhondda Cynon Taf) 23. Ysgol Nantgwyn (Rhondda Cynon Taf) 24. Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen (Rhondda Cynon Taf) 25. Llandeilo Ferwallt (Dinas a Sir Abertawe) - Arweinydd
26.Treforys     (Dinas a Sir Abertawe) 27. Penyrheol       (Dinas a Sir Abertawe) 28. Esgob Vaughan (Dinas a Sir Abertawe) 29. Ystalyfera (Castell-nedd Port Talbot) - Arweinydd 30. Gŵyr (Dinas a Sir Abertawe)
31. Bryn Tawe (Dinas a Sir Abertawe)