Ysgolion Arweiniol a Rhwydwaith AGA

 

 

1. Bryngwyn (Sir Gâr) ac  Ysgol Penrhyn Dewi (Penfro) – Cyd-arweinydd 2. Glan Y Mor (Sir Gâr) 3.Dyffryn Taf (Sir Gâr) 4. Ysgol Y Strade (Sir Gâr) 5. Ysgol Greenhill (Sir Benfro)
6. Hwlffordd (Sir Benfro) 7. Ysgol Bro Gwaun (Sir Benfro) 8. Ysgol Aberdaugleddau (Sir Benfro) 9. Ysgol Uwchradd Caerdydd (Dinas a Sir Caerdydd) - Arweinydd 10. Maesteg (Pen-y-bont ar Ogwr)
11. Ysgol Uwchradd Fitzalan (Dinas a Sir Caerdydd) 12. Radur             (Dinas a Sir Caerdydd) 13. Dwr Y Felin (Castell-nedd Port Talbot - Arweinydd 14. Cefn Saeson (Castell-nedd Port Talbot) 15. Maes Y Dderwen     (Powys)
15. Tregŵyr (Dinas a Sir Abertawe) - Arweinydd 17. Gellifedw  (Dinas a Sir Abertawe) 18. Cefn Hengoed (Dinas a Sir Abertawe) 19. Dylan Thomas (Dinas a Sir Abertawe) 20. Pontarddulais (Dinas a Sir Abertawe)
21. Y Pant (Rhondda Cynon Taf) - Arweinydd 22. Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd           (Pen-y-bont ar Ogwr) 23. Ysgol Nantgwyn (Rhondda Cynon Taf) 24. Archesgob McGrath     (Pen-y-bont ar Ogwr) 25. Llandeilo Ferwallt (Dinas a Sir Abertawe) - Arweinydd
26.Treforys     (Dinas a Sir Abertawe) 27. Penyrheol       (Dinas a Sir Abertawe) 28. Esgob Vaughan (Dinas a Sir Abertawe) 29. Ystalyfera (Castell-nedd Port Talbot) 30. Gŵyr (Dinas a Sir Abertawe)
31. Bryn Tawe (Dinas a Sir Abertawe)