briefcase

Dysgwch sut i gydnabod a marchnata'r sgiliau rydych wedi'u datblygu yn ystod eich gradd ymchwil, ac archwilio'r opsiynau gyrfa sydd ar gael i chi a sut i'w dilyn.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Archwilio

Archwiliwch opsiynau, canolbwyntiwch ar y cyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy a dechrau datblygu eich proffil fel ymchwilydd. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt. 

Gwella eich proffil ymchwil proffesiyno 

Gwella Ymdrochi Cefnogaeth