briefcase

Dysgwch sut i gydnabod a marchnata'r sgiliau rydych wedi'u datblygu yn ystod eich gradd ymchwil, ac archwilio'r opsiynau gyrfa sydd ar gael i chi a sut i'w dilyn.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Archwilio

Archwiliwch opsiynau, canolbwyntiwch ar y cyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy a dechrau datblygu eich proffil fel ymchwilydd. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt. 

Gwella eich proffil ymchwil proffesiyno 

Gwella

Cewch hyfforddiant a chymorth i roi hwb i’ch gyrfa, gan eich helpu i gydnabod eich gwybodaeth a’ch sgiliau a’u gwerthu. Gweld y gweithdai hyn a chadw eich lle arnynt.

Gweledigaeth a gwerthoedd, ymagwedd greadigol at gynllunio gyrfa gliriach (Ar-lein)

Ymdrochi

Cadwch lygad ar y farchnad swyddi – pa rolau sydd ar gael yn eich maes? Pa sgiliau a phrofiadau maen nhw'n chwilio amdanynt? Gofynnwch am adborth ar eich ceisiadau a'ch cyfweliadau. Chwiliwch am ddigwyddiadau a chyfleoedd a gynhelir gan Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA).

Cefnogaeth

Mae cymorth un-i-un o ran cynllunio gyrfa, ceisiadau am swyddi, cyfweliadau a CVs ar gael gan Academi Cyflogadwyedd Abertawe.

Mae adnoddau ar gael ar y modiwl Sgiliau Ymchwil ar Blackboard o ran cynllunio gyrfa mewn disgyblaethau gwahanol, hyrwyddo eich ymchwil a chodi eich proffil ymchwil, ysgrifennu CVs a llythyrau eglurhaol a sgiliau cyfweliad.