Yr Athro D.Rhidian Thomas

LLB (CYMRU), MA (SHEFFIELD), ACIARB, ATHRO EMERITWS CYFRAITH FORWROL

Rhidian Thomas

Mae gan yr Athro Thomas raddau o brifysgolion Cymru a Sheffield, ac fe'i penodwyd yn Athro Cyfraith Forwrol ac yn Gyfarwyddwr y Sefydliad Cyfraith Llongau a Masnach yn Ysgol y Gyfraith, Abertawe yn 2000. Bu'n Gyfarwyddwr y Sefydliad tan fis Medi 2010. Ei deitl presennol yw Cyfarwyddwr Sefydlu’r Sefydliad Cyfraith Llongau a Masnach Ryngwladol. Bu gynt yn Athro'r Gyfraith ym Mhrifysgol East Anglia ac mae wedi addysgu ym Mhrifysgol Genedlaethol Singapôr, Prifysgol Windsor, Canada, Prifysgol Gothenberg, Sweden, ac yn Sefydliad y Gyfraith Forwrol Ryngwladol IMO ym Malta. Rhwng 1989 a 1999 bu'n Athro Cynorthwyol y Gyfraith ar raglen London Law Prifysgol Detroit Mercy ac yn Gyfarwyddwr Seminarau Cyfraith Llongau Lloyd's List.

Bu'n aelod o’r Pwyllgor Cynghori Adrannol ar Gyfraith Cyflafareddu a luniodd ac a ddrafftiodd Ddeddf Cyflafareddu 1996; ac mae'n aelod o'r Pwyllgor Cynghori sy'n cynghori Adran yr Amgylchedd, Trafnidiaeth a Rhanbarthau ar weithredu confensiynau rhyngwladol ar fasnach llongau. Mae'n aelod o Gymdeithas Cyfraith Forwrol Prydain ac yn Gadeirydd yr Is-bwyllgor ar Forgeisi ac Arestio Llongau. Mae hefyd yn aelod o Sefydliad Siartredig y Cyflafareddwyr. Ef yw awdur Maritime Liens (cyf.14 British Shipping Laws) (1980); Law and Practice of Appeals from Arbitration Awards (1994); Default Powers of Arbitrators (1996). Mae'n olygydd ac yn gyfrannwr at Modern Law of Marine Insurance, Cyfrol 1 (1996), a Chyfrol 2 (2002), Cyfrol 3 (2009), Cyfrol 4 (2016),  Marine Insurance: The Law in Transition (2006) a Liability Regimes in Contemporary Maritime Law (2007). Mae hefyd wedi cyfrannu at Marine Insurance at the turn of the Millennium, gol. Yr Athro M Huybrechts (1999). Mae ei gyhoeddiadau mewn cyfnodolion yn helaeth ac yn adlewyrchu ei ddiddordebau mewn cyfraith fasnachol a morwrol ryngwladol ac mewn cyfraith cyflafareddu. Ef yw Prif Olygydd y Journal of International Maritime Law ac mae'n un o olygyddion Arbitration International.

I weld hanes ymchwil yr Athro Thomas, cliciwch yma