Mr Bernard TWOMEY BEng, CEng, FIET, FIMarEST, MIMechE Cymrawd Gwadd

 Bernard Twomey

Mae Bernard yn beiriannydd siartredig ac yn arbenigwr ym maes peirianneg systemau cymhleth yn y sector morwrol. Mae’n Athro Gwadd ym Mhrifysgol Strathclyde – Adran Peirianneg Drydanol ac Electronig ac mae’n meddu ar radd PhD Ymchwil o Brifysgol Caerefrog – Adran Cyfrifiadureg gan arbenigo mewn Awtonomiaeth Forwrol.

Mae’n aelod o’r BSI, CIMAC ABS a Phwyllgorau  Technegol Cofrestr Lloyd ac yn Gadeirydd IMarEST SIG ar Ddeallusrwydd Artiffisial yn y sector Morol. Mae’n gweithio gydag aelodau’r IISTL ar brosiect parhaus y Sefydliad ar Systemau a Llongau Awtonomaidd.