Mae’r Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebu yn gyfrifol am adolygu a chynghori’r Cyngor ar drefniadau llywodraethu’r Brifysgol, gan sicrhau bod y Brifysgol yn dilyn arfer da a’i bod hi’n cydymffurfio â gofynion llywodraethu allanol. Mae’r Pwyllgor hefyd yn gyfrifol am argymell penodiad swyddogion lleyg ac aelodau lleyg i’r Cyngor. Yn ystod sesiwn academaiddd 2019-20, cynhaliodd y pwyllgor bum cyfarfod, gan gynnwys cyfarfod arbennig a fu’n canolbwyntio ar roi argymhellion ar waith o’r Adolygiad Effeithiolrwydd Allanol.

Cyfansoddiad Aelodaeth
Dirprwy Ganghellor a Chadeirydd y Cyngor  (Cadeirydd)  Bleddyn Phillips
Dirprwy Ganghellor  Sir Roderick Evans
Is-ganghellor  Professor Paul Boyle
Aelod lleyg o'r Cyngor Ms Elin Rhys
Aelod lleyg o'r Cyngor Ms Anne Tutt
Aelod lleyg o'r Cyngor Professor Keshav Singhal
Aelod o staff a benodwyd gan y Senedd Professor Ryan Murphy
Aelod o staff y Cyngor Mr Adam Jones
Llywydd Undeb y Myfyrwyr (neu Aelod Myfyriwr arall o'r Cyngor) Mr Pablo Josiah
Papurau Dyddiad Dosbarthu i AelodauDyddiad y CyfarfodAmser y Cyfarfod
25/09/2023 02/10/2023 2.00pm
17/11/2023 24/11/2023 2.00pm
04/03/2024 11/03/2024 2.00pm
10/06/2024 17/06/2024 2.00pm