Abaty Singleton

Mae’r Pwyllgor Ariannol yn meddu ar aelodaeth sy’n gwbl annibynnol, gan gynnwys Cadeirydd y Cyngor, y Dirprwy Ganghellor, a thri aelod lleyg o’r Cyngor (mae un ohonynt yn cadeirio’r pwyllgor). Mae’r pwyllgor yn gyfrifol am benderfynu Strategaeth Ddyfarnu’r Brifysgol a chyflogau uwch aelodau staff y Brifysgol, gan gynnwys yr Is-ganghellor. Mae’r Pwyllgor wedi’i alinio â Chôd Taliadau Uwch Staff ym maes Addysg Uwch Pwyllgor Cadeiryddion Prifysgolion (cyhoeddwyd yn 2018) ac mae’n cyhoeddi adroddiad blynyddol sydd ar gael yma: Adroddiad Blynyddol Pwyllgor 2020