Mae’r Pwyllgor Ariannol yn meddu ar aelodaeth sy’n gwbl annibynnol, gan gynnwys Cadeirydd y Cyngor, y Dirprwy Ganghellor, a thri aelod lleyg o’r Cyngor (mae un ohonynt yn cadeirio’r pwyllgor). Mae’r pwyllgor yn gyfrifol am benderfynu Strategaeth Ddyfarnu’r Brifysgol a chyflogau uwch aelodau staff y Brifysgol, gan gynnwys yr Is-ganghellor. Mae’r Pwyllgor wedi’i alinio â Chôd Taliadau Uwch Staff ym maes Addysg Uwch Pwyllgor Cadeiryddion Prifysgolion (cyhoeddwyd yn 2018) ac mae’n cyhoeddi adroddiad blynyddol sydd ar gael yma:Adroddiad Blynyddol Y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol 2021

Cylch Gorchwyl

Y Bloc Stablau
 Y Cyfansoddiad 
Dirprwy Gangellorion gan gynnwys Cadeirydd y Cyngor 
Tri aelod annibynnol arall o’r Cyngor (un i weithredu fel Cadeirydd y Pwyllgor)   

 

Dyddiadau ar gyfer cyflwyno papurau i’r SLT@swansea.ac.uk  Dyddiad hwyraf ar gyfer cyflwyno papurau/agenda i’r UDRh  Dyddiad dosbarthu papurauDyddiad y cyfarfod   
Amser y cyfarfod
27/28/2021  01/09/2021  06/09/2021  14/09/2021