Abaty Singleton

DIRPRWY GANGHELLOR A CHADEIRYDD Y CYNGOR - BLEDDYN PHILLIPS

Rôl: Dirprwy Ganghellor a Chadeirydd y Cyngor 
Dyddiad dechrau'r tymor: 13/12/2013
Dyddiad diwedd y tymor: 12/12/2023
Swyddi’r Pwyllgor: Y Pwyllgor Cyllid a Strategaeth, Pwyllgor Dyfarniadau Er Anrhydedd, Y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau (Cadeirydd) & Y Pwyllgor Ariannol, Fforwm Ymgysylltu ar y Cyd Cyngor. 

DIRPRWY GANGHELLOR SYR RODERICK EVANS

Rôl: Dirprwy Ganghellor 
Dyddiad dechrau'r tymor: 1 Ebrill 2013
Dyddiad diwedd y tymor: 31 Mawrth 2025
Swyddi’r Pwyllgor: Y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau, Pwyllgor Dyfarniadau Er Anrhydedd & Y Pwyllgor Ariannol 

TRYSORYDD - MR CARLOS (GOI) ASHMORE

Rôl: Trysorydd 
Dyddiad dechrau'r tymor: 01/08/2020
Dyddiad diwedd y tymor: 31/07/2024
Swyddi’r Pwyllgor: Y Pwyllgor Cyllid a Strategaeth (Cadeirydd)

AELOD CYD-ETHOLEDIG - DR KERRY BEYNON

Rôl: Aelod Cyd-etholedig 
Dyddiad dechrau'r tymor: 30 Ionawr 2016
Dyddiad diwedd y tymor: 3 Chwefror 2024
Swyddi’r Pwyllgor: Y Pwyllgor Archwilio, Sicrwydd a Risg (Cadeirydd)

AELOD CYD-ETHOLEDIG - MR LAURENCE CARPANINI

Rôl: Aelod Cyd-etholedig
Dyddiad dechrau'r tymor: 1 Ionawr 2023
Dyddiad diwedd y tymor: 31 Rhagfyr 2026
Swyddi’r Pwyllgor: Y Pwyllgor Cyllid a Strategaeth

AELOD CYD-ETHOLEDIG - ATHRO EDWARD DAVID

Rôl: Aelod Cyd-etholedig 
Dyddiad dechrau'r tymor: 04/02/2020
Dyddiad diwedd y tymor: 03/02/2024
Swyddi’r Pwyllgor: Y Pwyllgor Cyllid a Strategaeth

AELOD CYD-ETHOLEDIG - ATHRO KATHRYN MONK

Rôl: Aelod Cyd-etholedig
Dyddiad dechrau'r tymor: 27 Ionawr 2018
Dyddiad diwedd y tymor: 26 Ionawr 2026
Swyddi’r Pwyllgor: Y Pwyllgor Archwilio, Sicrwydd a Risg

AELOD CYD-ETHOLEDIG - DR ANGUS MUIRHEAD

Rôl: Aelod Cyd-etholedig 
Dyddiad dechrau'r tymor: 21/03/2016
Dyddiad diwedd y tymor: 20/03/2024
Swyddi’r Pwyllgor: Y Pwyllgor Ariannol (Cadeirydd) & Y Pwyllgor Cyllid a Strategaeth

AELOD CYD-ETHOLEDIG - MS ELIN RHYS

Rôl: Aelod Cyd-etholedig 
Dyddiad dechrau'r tymor: 30 Ionawr 2016
Dyddiad Ailbenodi: 4 Chwefror 2020
Dyddiad diwedd y tymor: 3 Chwefror 2024
Swyddi’r Pwyllgor: Pwyllgor Dyfarniadau Er Anrhydedd, Y Pwyllgor Ariannol & Y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau

AELOD CYD-ETHOLEDIG - MS ANNE TUTT

Rôl: Aelod Cyd-etholedig 
Dyddiad dechrau'r tymor: 06/07/2020
Dyddiad diwedd y tymor: 05/07/2024
Swyddi’r Pwyllgor: Y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau & Y Pwyllgor Archwilio, Sicrwydd a Risg  

AELOD CYD-ETHOLEDIG - MRS MARCIA SINFIELD

Rôl: Aelod Cyd-etholedig 
Dyddiad dechrau'r tymor: 01/12/2020
Dyddiad diwedd y tymor: 30/11/2024

AELOD CYD-ETHOLEDIG - ATHRO KESHAV SINGHAL

Rôl: Aelod Cyd-etholedig
Dyddiad dechrau'r tymor: 01/12/2020
Dyddiad diwedd y tymor: 30/11/2024
Swyddi’r Pwyllgor: Y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau