Golygfa o’r Abaty o’r ddôl

Mae’r Senedd wedi sefydlu’r pwyllgorau canlynol er mwyn cynorthwyo â chyflawni ei dyletswyddau a’i chyfrifoldebau.