Abaty Singleton

Mae’r aelodaeth bresennol yn cynnwys: Yr Is-ganghellor (y Cadeirydd), y Dirprwy Is-gangellorion a Dirprwy Gadeiryddion Byrddau’r Pwyllgor Ansawdd Dysgu ac Addysgu, Cyfarwyddwyr Dysgu ac Addysgu y Colegau, y Deoniaid Gweithredol (Dirprwy Is-gangellorion), pob aelod o staff athrawol, 14 o aelodau etholedig y staff nad ydynt yn athrawol a dynnwyd o blith y 7 Coleg ac 8 aelod myfyriwr gan gynnwys Swyddogion Amser Llawn Undeb y Myfyrwyr.

Fel arfer, mae’r Senedd yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ac mae ei phwerau a’i chyfansoddiad wedi’u nodi yn Ordinhad y Brifysgol. Mae rhagor o wybodaeth am y Senedd ar gael gan y Swyddfa Lywodraethu yn Governance@abertawe.ac.uk