Mae Prifysgol Abertawe wedi buddsoddi mewn amrywiaeth o dechnoleg gynorthwyol a all roi cymorth i fyfyrwyr wrth fod yn gynhyrchiol yn eu hastudiaethau. Er bod technoleg gynorthwyol wedi canolbwyntio ar roi cymorth i fyfyrwyr ag anableddau yn hanesyddol, gall y cynhyrchion hyn gynnwys nifer o nodweddion a fydd o gymorth i bob myfyriwr. Gellir dod o hyd i'r holl raglenni meddalwedd ar y bwrdd gwaith unedig o dan "Accessibility".