Technoleg Gynorthwyol

Mae Prifysgol Abertawe wedi buddsoddi mewn amrywiaeth o dechnoleg gynorthwyol a all roi cymorth i fyfyrwyr wrth fod yn gynhyrchiol yn eu hastudiaethau. Er bod technoleg gynorthwyol wedi canolbwyntio ar roi cymorth i fyfyrwyr ag anableddau yn hanesyddol, gall y cynhyrchion hyn gynnwys nifer o nodweddion a fydd o gymorth i bob myfyriwr. Gellir dod o hyd i'r holl raglenni meddalwedd ar y bwrdd gwaith unedig o dan "Technoleg Gynorthwyol".

Er mwyn cynorthwyo myfyrwyr i ddefnyddio’r cynnyrch hyn, bydd pob myfyriwr sydd yn gofrestredig â Phrifysgol Abertawe yn gallu cael mynediad at hyfforddiant ar fideo, gellir dod o hyd iddynt ar wefan iView.

Cymorth 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu os hoffech wybod mwy am dechnoleg gynorthwyol, e-bostiwch ni yn customerservice@abertawe.ac.uk.

(Diweddarwyd Medi 2018)