pobl

Mae nifer o grwpiau a rhaglenni rhwydweithio wedi’u sefydlu ym Mhrifysgol Abertawe

Y Rhwydwaith Gofalwyr

Rydym yn falch o’r ffaith mai Abertawe oedd y sefydliad addysg uwch cyntaf yng Nghymru i ddod yn aelod o Employers for Carers ym mis Awst 2019. Mae’r aelodaeth yn cynnig mynediad at amrywiaeth o adnoddau sy’n gallu ein helpu i gefnogi ein staff sy’n cydbwyso gwaith a gofal.

Rhwydwaith Staff LGBT+

Mae gan y Brifysgol Rwydwaith sefydledig ar gyfer staff Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryweddol (LGBT) +

Rhaglen Cyfeillion LGBT+

Mae Rhaglen y Cyfeillion yn agored i bawb yn y Brifysgol sy’n cefnogi cydraddoldeb LGBT+ ac sydd am dderbyn gwybodaeth am ymgyrchoedd, digwyddiadau a gweithgareddau LGBT+.

Grŵp Mary Williams

Rhwydwaith o fenywod mewn rolau uwch yn y Brifysgol a sefydlwyd ar Ddiwrnod Ada Lovelace (15 Hydref) 2013. Nod y Grŵp yw rhannu a defnyddio arfer da, hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn eu meysydd a gweithredu fel modelau rôl.

SIREN (Rhwydwaith Cydraddoldeb Hiliol Rhyngwladol Abertawe)

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Hiliol Rhyngwladol Abertawe (SIREN) yn rhwydwaith o unigolion sydd â diddordeb mewn hyrwyddo cydraddoldeb hiliol.

Y Rhwydwaith Staff Anabl

Rydym wrthi’n sefydlu Rhwydwaith Staff Anabl yn y Brifysgol.

 

EFC Wales logo
logo: LGBT+ staff network
logo: LGBT+ Ally logo