Dr Zoe Bentham

Dr Zoe Bentham

Swyddog Prosiect Arloesi, Biomedical Sciences

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd
203
Ail lawr
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
Campws Singleton

Trosolwg

Yn ei rôl bresennol, mae Zoe yn gweithio gyda phartneriaid diwydiannol a chlinigol i hwyluso gweithrediad effeithlon y prosiect CEAT. Mae cefndir gwyddonol Zoe yn ei galluogi i gyfrannu at gyfnodolion ymchwil ac erthyglau a gynhyrchir drwy CEAT.