Dr Owen Pickrell

Dr Owen Pickrell

Athro Cyswllt Er Anrhydedd, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295134

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Owen Pickrell yn niwrolegydd ymgynghorol ac yn athro clinigol cysylltiol er anrhydedd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Mae'n gweithio fel niwrolegydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ac mae ganddo ddiddordeb mewn epilepsi fel rhan o'i arbenigedd ehangach. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys geneteg epilepsi, defnyddio data a gesglir yn rheolaidd at ddiben ymchwil niwroleg, defnyddio prosesu iaith naturiol fel offeryn clinigol ac ymchwil ac ymchwil niwroleg glinigol. Owen yw prif ymchwilydd Biofanc Niwroleg Abertawe a Phrosiectau Geneteg Epilepsi Teuluol.

Meysydd Arbenigedd

  • Epilepsi a geneteg epilepsi
  • Defnyddio data a gesglir yn rheolaidd at ddiben ymchwil niwroleg
  • Prosesu Iaith Naturiol
  • Ymchwil niwroleg glinigol