Institute of Life Science Internal Atrium View up
Ms Sophie Croucher

Ms Sophie Croucher

Uwch-ddarlithydd Er Anrhydedd, Medicine Health and Life Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602177

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Cymhwysodd Sophie fel fferyllydd yn 2013 o Brifysgol Caerdydd a chafodd swydd diploma clinigol o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ble wnaeth gylchdroi o amgylch amrywiol arbenigeddau gan gynnwys meddygaeth, llawfeddygaeth, oncoleg, neonatoleg a fferyllfa aseptig. Mae Sophie wedi parhau â’i gyrfa mewn fferylliaeth ysbyty, gan ganolbwyntio ar addysg a hyfforddiant meddygaeth gyffredinol a fferylliaeth. Mae hi hefyd yn fferyllydd rhagnodi annibynnol, sy'n arbenigo mewn trin thromboemboledd gwythiennol ac mae'n rhan o dîm fferylliaeth VTE sydd wedi ennill sawl gwobr am eu cyfraniad at ofal cleifion yn y maes penodol hwn. Mae Sophie yn bobydd medrus hunan-gyhoeddedig ac mae'n mwynhau teithio a mynychu digwyddiadau cerddoriaeth fyw.

Meysydd Arbenigedd

  • Ymarfer Fferylliaeth
  • Addysg fferylliaeth
  • Fferyllfa ysbyty - meddygaeth gyffredinol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ymarfer fferyllol Fferylliaeth glinigol

Prif Wobrau