Grove Front Entrance
Professor Steve Bain

Yr Athro Steve Bain

Athro mewn Meddygaeth (Diabetes), Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602205

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

123
Llawr Gwaelod
Adeilad Grove
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae'r Athro Steve Bain yn Gyfarwyddwr Meddygol Cynorthwyol ar gyfer Ymchwil a Datblygu ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Chyfarwyddwr Clinigol yr Uned Ymchwil Diabetes ym Mhrifysgol Abertawe.

Ar ôl cael hyfforddiant israddedig yng Ngholeg St John's, Caergrawnt, cafodd ei hyfforddi'n glinigol yn Ysbyty Coleg y Brenin, Llundain. Gan gymhwyso yn 1983, daliodd apwyntiadau iau yn Llundain, Dwyrain Canolbarth Lloegr, a Gorllewin Canolbarth Lloegr. Canolbwyntiodd ei ymchwil ar eneteg diabetes math 1, a chafodd Ddarlithyddiaeth y Cyngor Ymchwil Feddygol. Yn 1993, daeth yn Uwch Ddarlithydd / Meddyg Ymgynghorol er Anrhydedd yn Ysbyty Heartlands Birmingham, gyda dyrchafiad i Ddarllenydd mewn Meddygaeth Diabetig ym 1998. Daeth yr Athro Bain yn Gymrawd Coleg Brenhinol y Meddygon, y DU, ym 1996 ac fe’i penodwyd i Gadair newydd mewn Meddygaeth (Diabetes) ym Mhrifysgol Abertawe yn 2005. Mae ei ddiddordebau clinigol yn cynnwys geneteg neffropathi diabetig, therapïau newydd ar gyfer diabetes a darparu gwasanaethau diabetes yn y gymuned. Bu'n Brif Ymchwilydd ar gyfer sawl treial aml-ganolfan sy'n ymchwilio i therapïau newydd ar gyfer diabetes.

O ganlyniad i'w gefndir geneteg, daeth yr Athro Bain yn aelod o Bwyllgor Moeseg Ymchwil Gorllewin Canolbarth Lloegr (MREC) ac ymunodd â Chomisiwn Geneteg Dynol y DU. O 2003-2008 ef oedd enwebiad HGC ar y Bwrdd Strategaeth Cronfa Ddata DNA Genedlaethol ac arweiniodd adroddiad HGC ar brofion DNA yn 2009. Yn 2007 gwahoddwyd ef i eistedd ar y Grŵp Moeseg Cronfa Ddata DNA Genedlaethol, a sefydlwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Adran Gartref. Yr Athro Bain yw Clinigydd Arweiniol Diabetes ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, aelod o bwyllgor gweithredol Cymdeithas Diabetes ac Endocrin Cymru (WEDS) a bu’n gadeirydd y Pwyllgor Hyfforddiant Arbenigol ar gyfer Diabetes ac Endocrinoleg Cymru tan 2016. Mae hefyd yn cadeirio’r Bwrdd sy’n goruchwylio Cyfleuster Ymchwil Glinigol ar y Cyd ILS, y prif sefydliad ymchwil glinigol yng Nghymru.

Meysydd Arbenigedd

  • Rheolaeth glinigol diabetes math 2
  • Rheolaeth glinigol diabetes math 1
  • Treialon canlyniad cardiofasgwlaidd diabetes math 2
  • Therapïau modern ar gyfer diabetes
  • Ymchwil a Datblygu yn y GIG
  • Adolygiad cymheiriaid o lawysgrifau gwyddonol a cheisiadau grant

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Meistr Ymarfer Diabetes, Prifysgol Abertawe - Arweinydd Clinigol Cwrs

PMDM01 Sylfaen Diabetes 

PMDM05 Rheoli Diabetes II

PMDM101 Ymarfer Diabetig 

PMZM17 Rheoli Diabetes II

PMZM18 Ymarfer Diabetig

PM-356 Y Salwch Melys: Datblygiadau mewn Diabetes ac Anhwylderau Cysylltiedig

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau