A view of singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching into the horizon.

Mr Robert Bideleux

Darllenydd er Anrhydedd mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol, Humanities and Social Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604360

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Fy mhrif faes arbenigedd fu hanes, gwleidyddiaeth a datblygiad economaidd modern hanner dwyreiniol Ewrop, fel sy’n cael ei adlewyrchu yn fy mhrif gyhoeddiadau: Communism and Development, 2il argraffiad, 315 tudalen, Routledge, 2015; A History of Eastern Europe, 2il argraffiad, 669 tudalen, Routledge, 2007 (gydag Ian Jeffries); a The Balkans: A Post-Communist History, 620 tudalen, Routledge, 2007. Arweiniodd y rhain at wahoddiad i Adran Daleithiol yr Unol Daleithiau ym mis Mai 2009 i gynghori Gweinyddiaeth Obama ar effaith debygol argyfyngau economaidd rhyngwladol 2008 ar Ddwyrain Ewrop. Mae A History of Eastern Europe wedi gwerthu degau o filoedd o gopïau ac wedi’i gyfieithu i’r Tsieinëeg, ac mae Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion wedi’i recordio fel llyfr llafar.

Rwyf hefyd wedi cyhoeddi’n helaeth ar integreiddio Ewropeaidd ac ar syniadaeth Farcsaidd.

Meysydd Arbenigedd

  • Hanes, gwleidyddiaeth a datblygiad economaidd hanner dwyreiniol Ewrop.
  • Esblygiad Marcsaeth/Comiwnyddiaeth.
  • Hanes byd-eang syniadaeth economaidd
  • Ôl-drefedigaethedd (gan gynnwys Dwyreinioldeb)
  • Hil-laddiad
  • Gwleidyddiaeth a datblygiad economaidd America Ladin

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Economi wleidyddol fyd-eang

Hanes byd-eang syniadaeth economaidd

Gwleidyddiaeth a datblygiad economaidd America Ladin (yn enwedig Brasil)

Gwleidyddiaeth a datblygiad economaidd Dwyrain Asia

Gwleidyddiaeth a datblygiad economaidd India

Hil-laddiad

Ôl-drefedigaethedd (gan gynnwys astudio Dwyreinioldeb)

Ymchwil