Ms Elen Davies

Ms Elen Davies

Llyfrgellydd Pwnc, Health and Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513389

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
501
Llawr Lefel 05
Y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Elen Davies yn Llyfrgellydd Pwnc ym Mhrifysgol Abertawe sy’n darparu cymorth llyfrgell dwyieithog i’r Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd. Mae'n darparu cefnogaeth a hyfforddiant i staff a myfyrwyr ar amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys defnydd effeithiol o gronfeydd data ar-lein, dod o hyd i ddata ac ystadegau, a sgiliau cyfeirnodi. Mae Elen hefyd yn Llyfrgellydd siartredig ac yn aelod o Sefydliad Siartredig y Gweithwyr Llyfrgell a Gwybodaeth Proffesiynol (CILIP), y Grŵp Llyfrgelloedd Iechyd (HLG) a’r Grŵp Llythrennedd Gwybodaeth (ILG).

Meysydd Arbenigedd

  • Chwilio am Lenyddiaeth
  • E-ddysgu
  • Hyfforddiant Sgiliau Ymchwil
  • Cyfeirnodi APA a Vancouver
  • Rheoli rhestr ddallen
  • Rheoli casgliadau

Ieithoedd a Siaredir

  • Cymraeg