Headshot of Philippa smiling

Miss Philippa Price

Llyfrgellydd Pwnc, Science & Engineering

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
45
Llawr Gwaelod
Llyfrgell y Bae
Campws y Bae

Trosolwg

Philippa Price yw Llyfrgellydd Pwnc y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg, yr Ysgol Reolaeth, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol a’r Coleg. Mae hi ar gael i gefnogi staff, myfyrwyr ac ymchwilwyr ar y campws, ar-lein a thrwy e-bost. Mae Philippa'n ymdrin ag ymholiadau ac yn cynnig sesiynau a addysgir ac apwyntiadau un i un ar bynciau megis:

  • Chwilio llenyddiaeth a strategaethau chwilio effeithiol
  • Canfod a chyrchu cronfeydd data academaidd ac adnoddau arbenigol eraill ar gyfer eich pwnc
  • Cyfeirnodi ac osgoi llên-ladrad

Philippa yw'r llyfrgellydd cyswllt anabledd ar gyfer Campws y Bae, gan weithredu fel cyswllt wedi'i enwi ar gyfer cymorth a gwybodaeth am y gwasanaethau llyfrgell sydd ar gael i fyfyrwyr a staff. Mae'n Gadeirydd y Grŵp Gwasanaethau Cynhwysol, sef rhwydwaith anffurfiol o staff y Gwasanaethau Proffesiynol sy'n ymrwymedig i wreiddio arferion cynhwysol yng ngwasanaethau'r brifysgol. Mae hi hefyd yn aelod o'r Grŵp Technoleg Gynorthwyol yn y brifysgol.

Mae'n gymrodyr Advance HE ac yn aelod siartredig o'r Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth (CILIP). Cwblhaodd gwrs TAR mewn addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yn 2013. Cyrhaeddodd restr fer gwobr Llyfrgellydd y Flwyddyn yng Nghymru yn 2018. Mae Philippa'n aelod o Grŵp Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF).