Mrs Allison Jones

Mrs Allison Jones

Llyfrgellydd Pwnc, Science & Engineering
45
Llawr Gwaelod
Llyfrgell y Bae
Campws y Bae

Trosolwg

Mae Allison yn llyfrgellydd pwnc ym Mhrifysgol Abertawe sy'n cynnig cymorth i'r Coleg Peirianneg a'r Ysgol Reolaeth. Mae hi'n gweithio yn Llyfrgell y Bae. Mae Allison yn cefnogi staff, myfyrwyr ac ymchwilwyr.  Mae hi'n aelod siartredig o'r Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Proffesiynol ac mae hi'n chwarae rôl weithgar yn yr adran hyfforddiant yn y Grŵp Llythrennedd Gwybodaeth.

Meysydd Arbenigedd

  • • Cyfeirnodi ac osgoi llên-ladrad
  • • Chwilio llenyddiaeth
  • • Sgiliau chwilio cyffredinol, gan gynnwys strategaethau chwilio uwch i fyfyrwyr ôl-raddedig
  • • Defnyddio iFind a chronfeydd data ar-lein yn effeithiol