Mr Alasdair Montgomery

Mr Alasdair Montgomery

Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd, Science & Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295042
45
Llawr Gwaelod
Llyfrgell y Bae
Campws y Bae

Trosolwg

Alasdair yw’r Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd ar gyfer y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg. Gan weithio gyda thîm o Lyfrgellwyr Pwnc, ei rôl yw sicrhau bod y casgliadau a’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan y llyfrgell yn diwallu anghenion y staff, yr ymchwilwyr a’r myfyrwyr yn y Gyfadran.