Dr Michael Mckeever

Dr Michael Mckeever

Darlithydd, Pharmacy

Cyfeiriad ebost

255C
Llawr Cyntaf
Adeilad Grove
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Daw Dr McKeever o Ogledd Iwerddon lle cwblhaodd ei BSc (Anrh) Cemeg Feddyginiaethol ym Mhrifysgol Queen’s Belfast. Penderfynodd ddilyn MSc a PhD mewn Cemeg Organig ym Mhrifysgol Missouri – St. Louis, yn yr Unol Daleithiau, lle ffocysodd ei ymchwil ar ddylunio cyffuriau newydd i frwydro yn erbyn ymwrthedd gwrthficrobaidd. Wrth astudio yn yr Unol Daleithiau, datblygodd hefyd angerdd am EDI a chwblhaodd dystysgrif ôl-raddedig mewn Equity, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Mae Dr McKeever wedi ymuno â Phrifysgol Abertawe fel darlithydd Cemeg Fferyllol ac arweinydd EDI yn yr adran Fferylliaeth.

Meysydd Arbenigedd

  • Cemeg Feddyginiaethol
  • Cemeg Organig
  • Synthesis Cemegol
  • Gwrthficrobiaid
  • Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Cemeg Cyffredinol

Cemeg Fferyllol

EDI mewn Addysg

Ymchwil Prif Wobrau