Adeilad Grove

Dr Margaret Byrne

Tiwtor Meddygon Teulu, Medicine

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
135
Llawr Gwaelod
Adeilad Grove
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Dr Margaret Byrne yn Arweinydd Dulliau Clinigol Integredig (ICM) Blwyddyn 2 ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ac mae’n feddyg teulu lleol hefyd. Ymunodd Margaret â’r tîm ICM yn 2013 fel Tiwtor Clinigol Practis Cyffredinol ac yna ymgymerodd â rôl arweinydd y modiwl yn ddiweddarach yn yr un flwyddyn. Yn ogystal ag addysgu sgiliau clinigol a chyfathrebu, mae Margaret, fel arweinydd y modiwl, yn gyfrifol am gydgysylltu a darparu’r cwricwlwm ICM. Mae gan Margaret ddiddordeb mewn asesu sgiliau clinigol ac ymunodd â’r Tîm Asesu Clinigol yn 2019.

Mae Margaret yn aelod o’r UK Council for Clinical Communication (UKCCC) a’r UK Council of Clinical Skills and Simulation Teachers (UKCCSST)

Meysydd Arbenigedd

  • Sgiliau Clinigol
  • Sgiliau cyfathrebu clinigol
  • Asesu clinigol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Sgiliau clinigol

Sgiliau cyfathrebu clinigol

Asesu clinigol

Prif Wobrau