Data Science Building External Facade Up.jpg
Dr Michaela James

Dr Michaela James

Swyddog Ymchwil, Health Data Science

Cyfeiriad ebost

207
Ail lawr
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Michaela James yn swyddog ymchwil yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd y Boblogaeth ac ADR UK. Mae ei phrif feysydd ymchwil yn cynnwys iechyd a lles pobl ifanc, yn benodol chwarae a gweithgarwch corfforol. Mae hi'n rheoli HAPPEN-Wales, rhwydwaith cenedlaethol sy'n ceisio gwella iechyd, lles a deilliannau addysgu plant ysgolion cynradd ledled Cymru. Mae ei gwaith ymchwil yn cynnwys eirioli dros anghenion pobl ifanc yn eu cymunedau lleol i wella iechyd a lles. Caiff ei gwaith ei gyd-greu'n bennaf gyda phobl ifanc er mwyn rhoi llais iddynt ar faterion sy'n effeithio arnyn nhw.

Meysydd Arbenigedd

  • Lles
  • Gweithgarwch Corfforol
  • Chwarae
  • Dadansoddiad Ansoddol
  • Arolygon
  • Cyd-greu

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae Dr Michaela yn rheoli amryw o brosiectau ar draws y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd y Boblogaeth ac ADR UK gan gynnwys RPlace, HAPPEN, rhaglen interniaeth y Ganolfan ac mae wedi sefydlu CORDS (Co-production of Research Direction and Strategy) yn y Ganolfan.

Prif Wobrau Cydweithrediadau