Data Science Building External Facade Up.jpg
Dr Michaela James

Dr Michaela James

Rheolwr Treialon/Cynorthwy-ydd Ymchwil, Health Data Science

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

207
Ail lawr
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymchwilydd yw Michaela James i Ganolfan Iechyd y Boblogaeth (NCPHWR).

Rwy'n arbenigo mewn ymchwil i iechyd plant, yn enwedig gweithgarwch corfforol plant a'r glasoed. Ar hyn o bryd, rwy'n rheoli'r rhwydwaith ysgolion cynradd HAPPEN ac yn y gorffennol rwyf wedi rheoli Prosiect ACTIVE a ariannwyd gan y British Heart Foundation.

Meysydd Arbenigedd

  • Iechyd plant
  • Gweithgarwch corfforol
  • Amgylchedd Adeiledig
  • Eiriolaeth arddegwyr