Dr Michael Burgum

Swyddog Ymchwil, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 1597

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
414
Pedwerydd Llawr - DNA/Genetics
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Enillodd Mike ei PhD mewn Tocsicoleg Enetig o Brifysgol Abertawe yn 2019; roedd ei draethawd ymchwil yn canolbwyntio ar y perygl sy’n gysylltiedig â mewnanadlu nanoddeunyddiau mewn modelau 2D ac in vitro uwch yr ysgyfaint. 

Ers ennill ei PhD, mae Mike bellach yn uwch-aelod ôl-ddoethurol o Grŵp Tocsicoleg In Vitro Prifysgol Abertawe.  Ar hyn o bryd, mae Mike yn rhan o brosiectau Horizon 2020 RiskGONE a NanoInformaTIX fel Swyddog Ymchwil, sy'n cynnwys amrywiaeth o bartneriaid a chydweithredwyr Ewropeaidd. Mae ei brif rôl yn canolbwyntio ar ganfod risgiau i iechyd dynol a rheoli nanoddeunyddau wedi'u dyfeisio mewn genotocsicoleg gyda'r nod o ddatblygu protocolau genotocsicoleg yn benodol ar gyfer nanddeunyddiau.

Prif ddiddordebau ymchwil Mike yw tocsicoleg reoleiddiol, mwtagenedd nanoddeunyddiau a nodweddu nanoddeunyddiau.

Meysydd Arbenigedd

  • Nodweddu nanoddeunyddiau
  • Mwtagenedd nanoddeunyddiau
  • Profion Tocsicoleg Enetig
  • Microsgopeg Electron