Mrs Kayleigh Nelson

Mrs Kayleigh Nelson

Aelod Cyswllt, Other/Subsidiary Companies - Not Defined

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606621

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Trosolwg

Mae Kayleigh Nelson yn Swyddog Ymchwil yn Uned Dreialon Abertawe. Mae wedi gweithio yn y maes ymchwil gwasanaethau iechyd ers 2014. Cyn ymuno â’r Uned Dreialon, treuliodd Kayleigh ddwy flynedd fel ymchwilydd yn Uned Gomisiynu Gydweithredol Genedlaethol GIG Cymru.
Mae Kayleigh yn ymchwilydd ansoddol yn bennaf ac mae ei chefndir mewn seicoleg iechyd. Mae’n arbenigo mewn gwella profiadau pobl sydd â chanser a’r rhai sy’n darparu’r gofal hwnnw. Mae Kayleigh yn arbenigo hefyd mewn agweddau sefydliadol ar ddarparu gofal iechyd fel comisiynu yng Nghymru, rôl cleifion a’r cyhoedd yn llywio gwasanaethau gofal iechyd, a chefnogi gweithlu iach.
Mae Kayleigh yn aelod o fwrdd Ymchwil Gwasanaethau Iechyd y DU ac yn cynrychioli ymchwilwyr yn gynnar yn eu gyrfa

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

PPS211 Seicoleg Iechyd a Salwch

Bydd y modiwl hwn yn adeiladu ar y wybodaeth a gafwyd yn lefel 4 i ddatblygu dealltwriaeth fanylach o rôl seicoleg mewn iechyd a salwch. Bydd y modiwl yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn defnyddio llenyddiaeth ac arbenigedd mewn seicoleg iechyd damcaniaethol a chymhwysol allweddol a bydd yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth ehangach o rôl seicoleg mewn iechyd a salwch.

SHP309 Seicoleg Iechyd, Salwch a Meddygaeth Gymhwysol

Mae’r modiwl hwn yn archwilio’r broses ymarferol o gymhwyso seicoleg i iechyd, salwch a meddygaeth.