A photo of Singleton Campus including Singleton park and a view of the sea
Professor Janet Goodall

Yr Athro Janet Goodall

Athro, Education and Childhood Studies

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
417
Pedwerydd Llawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Athro yn yr Adran Addysg ac Astudiaethau Plentyndod yw Janet, ar ôl dod i Abertawe yn 2019. Arweinydd Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol yw Janet. 

Mae ymchwil Janet yn canolbwyntio’n bennaf ar gynnwys rhieni yn nysgu pobl ifanc. Mae wedi gweithio gyda nifer o ysgolion, llywodraethau a chyrff llywodraethol i gefnogi cynnwys rhieni ac mae wedi darlithio ac ysgrifennu'n eang ar y pwnc

Meysydd Arbenigedd

  • Ymgysylltiad rhieni â dysgu plant
  • Arweinyddiaeth ysgolion
  • Dulliau ymchwil ansoddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ar ôl dechrau ei gyrfa mewn addysg uwch gan weithio ym maes addysg barhaus i oedolion, mae Janet wedi addysgu ystod eang o bynciau, gan gynnwys cymdeithaseg, astudiaethau rhywedd a diwinyddiaeth. Yn Abertawe, mae ei gwaith addysgu'n canolbwyntio ar faterion addysgol, yn arbennig y rheiny sy'n ymwneud â'r teulu ac ymgysylltu cymunedol â dysgu.

Cydweithrediadau