Data Science Building

Mrs Fatemeh Torabi

Uwch-swyddog Ymchwil a Gwyddonydd Data, Health Data Science

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
406
Pedwerydd Llawr
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Fatemeh Torabi yn Swyddog Ymchwil a Dadansoddwr Data ym Mhrifysgol Abertawe, Ymchwil Data Iechyd y DU (HDR-UK) Cymru a Gogledd Iwerddon ac yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol Ystadegau. Mae ei chefndir yn y maes ystadegau mathemategol a gwyddor data iechyd. Cyn ymuno â HDR UK, aeth ati i ddatblygu prosiectau amrywiol yn Hyb Deallusrwydd Gofal Iechyd Darbodus, fel rhan o Sefydliad Farr. Mae ei diddordebau ymchwil yn cwmpasu dulliau dadansoddol a chyfrifiannol newydd ar gyfer casgliadau ystadegol mewn data paneli ac iechyd y boblogaeth. Ar hyn o bryd mae’n canolbwyntio ar ddefnyddio data iechyd ar raddfa fawr fel rhan o raglen Ymchwil Data Cardiaidd.

Meysydd Arbenigedd

  • · Gwyddor Data Iechyd
  • · Modelu ystadegol
  • · Dadansoddi Data
  • · Dysgu peirianyddol