Golwg o Gampws Singleton a’r bae gyferbyn o’r awyr
Llun proffil o Dr Emmanuel Siaw

Dr Emmanuel Siaw

Darlithydd mewn Cysylltiadau Rhyngwladol, Politics, Philosophy and International Relations

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Emmanuel Siaw yn Ddarlithydd Cysylltiadau Rhyngwladol. Mae ganddo PhD mewn Cysylltiadau Rhyngwladol o Brifysgol Royal Holloway Llundain a gradd MPhil yn y Gwyddorau Gwleidyddol o Brifysgol Ghana. Cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe, roedd yn addysgu ym Mhrifysgol Ghana, Prifysgol Royal Holloway Llundain a Study Group UK. Bu hefyd yn gynorthwy-ydd ymchwil maes ac yn swyddog ar gyfer sefydliadau cymdeithas sifil yn Ghana, gan gynnwys Ghana Centre for Democratic Development (CDD-Ghana) a Konrad Adenauer Stiftung Foundation, Ghana.

Mae gwaith ymchwil Emmanuel yn canolbwyntio'n bennaf ar effaith Affricanaidd mewn cysylltiadau rhyngwladol, yn archwilio sut mae elfennau newidiol megis ideolegau, pŵer meddal a mynegiannau diwylliannol yn llywio cysylltiadau diplomyddol, cynghreiriau ac ymgysylltiad rhyngwladol taleithiau Affricanaidd. Er mai cysylltiadau rhyngwladol Affrica yw prif ffocws ymchwil graidd Emmanuel, mae hefyd ganddo ddiddordeb mawr yn nhirlun gwleidyddol domestig Affrica. Felly, mae rhan o'i ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar sut mae gwleidyddiaeth ddomestig yn llywio polisi tramor ac i'r gwrthwyneb. Ar hyn o bryd mae'n cynnal prosiect ymchwil ryngddisgyblaethol ar wleidyddiaeth cerddoriaeth yn Affrica.

Meysydd Arbenigedd

  • Cysylltiadau Rhyngwladol Affrica
  • Ideoleg a Llunio Polisïau Tramor
  • Pŵer Meddal a Chysylltiadau Rhyngwladol
  • Cerddoriaeth a Gwleidyddiaeth yn Affrica
  • Diwylliant a Diplomyddiaeth
  • Lluniadaeth a Damcaniaeth Ôl-wladychol am Gysylltiadau Rhyngwladol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae gan Emmanuel brofiad addysgu helaeth yn y gwyddorau gwleidyddol a chysylltiadau rhyngwladol, sy'n cynnwys sbectrwm eang o is-feysydd, gan gynnwys damcaniaeth cysylltiadau rhyngwladol, gwleidyddiaeth y tu hwnt i'r Gorllewin, gwleidyddiaeth datblygu, gwleidyddiaeth etholiadol a democratiaeth, gwleidyddiaeth hunaniaeth yn Affrica, meithrin heddwch ar ôl gwrthdaro a chyfiawnder trawsnewidiol yn Affrica.  Mae wedi addysgu mewn sefydliadau addysg uwch yn Ghana a'r DU. Ar hyn o bryd, mae'n addysgu modiwlau israddedig ac ôl-raddedig ar gyflwyniad i gysylltiadau rhyngwladol. Mae ef bob amser yn awyddus i ymgymryd â gwaith goruchwylio ymchwil ôl-raddedig wrth addysgu, gan groesawu myfyrwyr i drafod prosiectau ymchwil posib a chydweithrediadau.

Ymchwil