Professor David Owens

Yr Athro David Owens

Cadair, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602208

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yr Athro David R Owens yw'r Arweinydd Clinigol ar gyfer Retinopathi mewn Cysylltiad â Diabetes yn y Grŵp Ymchwil Diabetes, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Mae'n darparu cymorth i'r cwrs MSc mewn Ymarfer Diabetes ac mae'n goruchwylio prosiectau PhD yn yr Uned a'r tu allan iddi. Mae'n arholwr allanol rheolaidd ar gyfer traethodau estynedig amrywiol, yn y DU ac yn rhyngwladol.

Mae'r Athro Owens yn gweithio'n agos  gyda'r Ffederasiwn Diabetes Rhyngwladol i greu deunydd addysgol ar glefyd y llygaid mewn cysylltiad â diabetes ac i lunio rhaglenni ar gyfer cynadleddau ar gymhlethdodau diabetes yn y dyfodol. Mae wedi ymwneud â chefnogi datblygiad gwasanaethau diabetes mewn nifer o wledydd datblygol ers llawer o flynyddoedd.

Meysydd Arbenigedd

  • • Diabetes mellitus
  • • Inswlin - ffarmacoleg a chymwysiadau clinigol
  • • Pathoffisioleg diabetes math 2
  • • Retinopathi mewn cysylltiad â diabetes, clefyd y traed
  • • Sgrinio am retinopathi a'i reoli
  • • Adolygiadau llenyddiaeth
  • • Methodolegau ymchwil feintiol
  • • Da

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae'r Athro Owens yn aelod cyfadran o'r rhaglen addysgol ar Ddiabetes Rising Stars, mewn cydweithrediad â’r Ganolfan Diabetes Ryngwladol, Minneapolis, UDA. Bob blwyddyn, cyn cyfarfodydd y Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Astudio Diabetes, cynhelir cyfarfod deuddydd lle gwahoddir rhwng 50 a 60 o feddygon o bedwar ban byd i archwilio datblygiadau ym maes rheoli diabetes drwy ddarlithoedd a gweithdai. Mae'r rhaglen wedi bod ar waith ers 10 mlynedd. Sefydlwyd rhaglen debyg ar gyfer gwledydd Gogledd Affrica yn 2019.

Mae'r Athro Owens yn darlithio ym maes therapi inswlin a chlefyd diabetig y llygaid, ac mae wedi datblygu cwrs ôl-raddedig dwy flynedd mewn gofal traed i bobl â diabetes.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau