Dr Diane Owen

Dr Diane Owen

Uwch-diwtor Clinigol (Gofal Cynradd), Medicine

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
136
Llawr Gwaelod
Adeilad Grove
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Diane Owen yn Uwch-ddarlithydd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Mae Diane yn cynnal ymchwil ym maes Addysg Feddygol, yn enwedig sgiliau cyfathrebu clinigol a datblygu sgiliau clinigol. Ei phrosiect presennol yw ‘Datblygu rhesymu clinigol drwy ymgynghori rhyngweithiol mewn meddygaeth israddedig’. Mae ei diddordebau mewn ymchwil ansoddol, canfyddiadau myfyrwyr o'r cwricwlwm a sut maent yn datblygu craffter a rhesymu clinigol. Yn ogystal â bod yn Feddyg Teulu, mae hi hefyd yn feddyg SAS mewn meddygaeth frys.

Meysydd Arbenigedd

  • Integreiddio datblygu craffter a rhesymu clinigol yn y cwricwlwm
  • Ymchwil addysgol
  • Defnyddio technoleg wrth addysgu

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Sgiliau cyfathrebu Rhesymu Clinigol E-ddysgu mewn addysg israddedig

Cydweithrediadau