Golwg o Gampws Singleton gan gynnwys Parc Singleton a’r traeth, gyda’r môr yn ymestyn i’r gorwel.
Llun proffil o Debbie Dalling

Mrs Debbie Dalling

Tiwtor, Education and Childhood Studies

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
033
Llawr Gwaelod
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Debbie Dalling yn diwtor ar y rhaglen BA Astudiaethau Plentyndod Cynnar. Mae Debbie wedi gweithio yn y byd Addysg fel athrawes ysgol gynradd am 27 o flynyddoedd, lle bu'n addysgu ar draws ystod o grwpiau oedran. Mae wedi cymryd nifer o rolau mewn ysgolion cynradd gan gynnwys Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, Arweinydd y Blynyddoedd Cynnar, Arweinydd Cynnydd Cam 2, Arweinydd Mathemateg a Rhifedd ac uwch-fentor myfyrwyr.  Mae ganddi ddiddordeb ac arbenigedd penodol mewn cefnogi plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Meysydd Arbenigedd

  • Y Blynyddoedd Cynnar ac Addysg Gynradd yng Nghymru
  • Cefnogi pobl ag anghenion dysgu ychwanegol
  • Ymarfer Myfyriol
  • Cwricwlwm i Gymru 2022
  • Llais y Disgybl