Golwg o Gampws Singleton gan gynnwys Parc Singleton a’r traeth, gyda’r môr yn ymestyn i’r gorwel.
Llun proffil o Debbie Dalling

Mrs Debbie Dalling

Tiwtor, Education

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Trosolwg

Mae Debbie Dalling yn diwtor ar y rhaglen BA Astudiaethau Plentyndod Cynnar. Mae Debbie wedi gweithio yn y byd Addysg fel athrawes ysgol gynradd am 27 o flynyddoedd, lle bu'n addysgu ar draws ystod o grwpiau oedran. Mae wedi cymryd nifer o rolau mewn ysgolion cynradd gan gynnwys Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, Arweinydd y Blynyddoedd Cynnar, Arweinydd Cynnydd Cam 2, Arweinydd Mathemateg a Rhifedd ac uwch-fentor myfyrwyr.  Mae ganddi ddiddordeb ac arbenigedd penodol mewn cefnogi plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Meysydd Arbenigedd

  • Y Blynyddoedd Cynnar ac Addysg Gynradd yng Nghymru
  • Cefnogi pobl ag anghenion dysgu ychwanegol
  • Ymarfer Myfyriol
  • Cwricwlwm i Gymru 2022
  • Llais y Disgybl