Institute of Life Science 1 internal Atrium view up.jpg
Dr Aidan Seeley

Dr Aidan Seeley

Uwch-ddarlithydd, Biomedical Sciences

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 108
Llawr Cyntaf
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton

Trosolwg

Graddiodd Aidan o Brifysgol Aberdeen yn 2015 gyda gradd BSc anrhydedd dosbarth cyntaf yn y Gwyddorau Biofeddygol (Ffarmacoleg) a dyfarnwyd y Wobr Ffarmacoleg Israddedig iddo. Yna ymgymerodd â'i hyfforddiant PhD yng Nghanolfan Ymchwil Canser a Bioleg Celloedd Prifysgol y Frenhines Belfast, gan ganolbwyntio ar rôl Itch E3 ubiquitin ligase ym maes  arwyddion derbynyddion ac endosytosis.  Mae Aidan wedi bod yn aelod o Gymdeithas Ffarmacoleg Prydain ers dilyn ei radd israddedig. Aidan y gyfarwydwr cwrs ar gyfer ein graddau ffarmacoleg. O 2016 i 2018, ef oedd yr ymddiriedolwr  (ffarmacolegydd gyrfa gynnar) cyntaf erioed ar gyngor y gymdeithas ac ef yw cadeirydd presennol Grŵp Cynghori Ffarmacolegwyr Gyrfa Gynnar y gymdeithas. Mae Aidan wedi gweithio'n agos gyda'r gymdeithas yn ystod y cyfnod hwn ar ei pholisi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, yn ogystal â gwella cynrychiolaeth ffarmacolegwyr gyrfa gynnar yn y gymdeithas yn ei chyfanrwydd. 

Meysydd Arbenigedd

  • Ffarmacoleg
  • Ffarmacoleg in vivo
  • Ffarmacogenomeg
  • Cludo pilenni

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Aidan yw arweinydd sawl modiwl ar bobl lefel o addysgu israddedigion a modiwlau gradd Meistr a addysgir, gan ganolbwyntio'n bennaf ar ffarmacoleg, tocsicoleg a ffarmacogenomeg. 

Ymchwil