a photo of Singleton campus with the view of the Singleton park and sea

Dr Annamari Ylonen

Swyddog Ymchwil, Education

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987334

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Dr Annamari Ylonen ag Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe fel Swyddog Ymchwil mewn Addysg Gychwynnol i Athrawon ym mis Ebrill 2020. Mae gan Annamari brofiad helaeth ym maes ymchwil a gwerthuso mewn dysgu ac addysgu a enillodd yn genedlaethol ac yn rhyngwladol trwy weithio i nifer o brifysgolion yn y Deyrnas Unedig gan gynnwys Prifysgol Caerwysg, Prifysgol Caergrawnt a Phrifysgol East Anglia. 

Mae hi wedi cynnal ymchwil a gwerthuso ym meysydd Ehangu Cyfranogiad, Cynnydd Dysgu ym myd Addysg Uwch, datblygiad proffesiynol athrawon trwy Astudio Gwersi, gwella ysgolion yn Qatar, a chynhwysiant ac anghenion addysgol arbennig. Mae Annamari wedi ennill profiad mewn defnyddio methodolegau megis Gwerthuso Realyddion, llunio ymchwil lled-arbrofol, ymchwil astudiaethau achos a defnyddio dulliau cymysg.  

Mae ei diddordebau ymchwil eang yn cynnwys dulliau rhyng-ddisgyblaethol er mwyn gwella prosesau dysgu ac addysgu, datblygu modelau rhagoriaeth cyfannol, datblygiad proffesiynol i athrawon a chyfiawnder a chynhwysiant cymdeithasol fel y’u cymhwysir yn rhan o bolisïau ac ymarferion ym maes addysg.

Meysydd Arbenigedd

  • Addysg Ryngwladol
  • Astudio Gwersi
  • Ymchwil a dadansoddi ansoddol