Mynedfa flaen adeilad Grove
Dr Ana Sergio Da Silva

Dr Ana Sergio Da Silva

Athro Cyswllt, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606547

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Swyddfa Academaidd - 214
Llawr Cyntaf
Adeilad Grove
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Fi yw’r Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y rhaglenni Addysg Meddygol Newydd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Rydw i wedi bod yn gweithio yn y maes addysg feddygol ers 2005-2006, mewn sawl ysgol feddygaeth ac mewn tair gwlad wahanol.
Roedd fy Noethuriaeth yn canolbwyntio ar ddatblygu rhesymeg glinigol ac roedd yn defnyddio technegau dadansoddi ieithyddol arloesol iawn er mwyn archwilio sawl agwedd ar ei datblygiad cynnar.
Ar hyn o bryd, rwy’n Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Rydw i’n rhan o fwrdd ar gyfer Ymarfer Arloesol mewn Addysg Uwch – http://journals.staffs.ac.uk/index.php/ipihe, ac fel adolygydd ar gyfer BMJ, PMJ, BMC MedEd, Medical Education, EPRSC ac rwy’n aelod o’r BERA, SRHE, AMEE, ASME.

Meysydd Arbenigedd

  • Addysgu a Dysgu ym maes Addysg Uwch
  • Addysg sy’n seiliedig ar Dystiolaeth
  • Rhesymu clinigol/Gwneud penderfyniadau
  • Datblygu Cyfadrannau
  • Dulliau ymchwil mewn addysg/gwyddorau cymdeithasol
  • Datblygu Cwricwlwm
  • Gwyddorau Cymdeithasol
  • Addysg iechyd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Addysg sy’n seiliedig ar Dystiolaeth
Addysgu a Dysgu
Adborth ac asesu
Rhesymu clinigol /Gwneud penderfyniadau
Dulliau ymchwil mewn addysg/gwyddorau cymdeithasol
Hybu iechyd

Ymchwil Prif Wobrau