Golwg ar-i-fyny o atriwm mewnol Athrofa Gwyddor Bywyd 1
Dr Amanda Hornsby

Dr Amanda Hornsby

Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd, Medicine Health and Life Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513400

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Ymchwilydd er Anrhydedd yn gweithio ar y cyd â Dr Jeffrey Davies (Prifysgol Abertawe) a Dr Tim Wells (Prifysgol Caerdydd) ar ddeall effeithiau patrymau bwydo arleisiol ar niwrogenesis hipocampal oedolion a swyddogaeth cof, ac a yw'r hormon stumog ghrelin yn gyfrifol am yr effeithiau hyn. Bydd y gwaith hwn yn ein galluogi i ddeall sut y gall y ffordd rydym yn bwyta a sut rydym yn bwydo ein plant effeithio ar eu datblygiad niwrolegol ac addysgol.

Meysydd Arbenigedd

  • Niwroendocrinoleg
  • Niwrofioleg Foleciwlaidd
  • Staenio imiwnohistogemegol / Imiwnofflwoleuedd
  • Microsgopi Cydffocal a Golau
  • Technegau Bioleg Moleciwlaidd ee. ELISA a Blotio Gorllewinol
  • Meithriniad Celloedd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

Grant Ysgoloriaeth Haf Cymdeithas Endocrinoleg 2020