Croeso i’r Coleg Peirianneg

Mae Prifysgol Abertawe yn parhau i gynnal ei safle fel un o'r prif brifysgolion yn y DU ar gyfer Peirianneg.

Trwy ein hamrywiaeth o gyfleoedd astudio israddedig ac ôl-raddedig, ein nod yw i fyfyrwyr ddatblygu'r potensial i ddod yn arweinwyr a phencampwyr diwydiant yn y dyfodol, neu i fod yn barod i gwrdd â'r heriau a'r cyfleoedd ar gyfer gyrfa mewn ymchwil.

Gyda'n canolfannau ymchwil o'r radd flaenaf a rhaglen fuddsoddi barhaus i ddarparu adnoddau a chyfleusterau rhagorol, mae'r Coleg Peirianneg yn darparu amgylchedd gwych i astudio neu gynnal ymchwil.

CYMRYD YMCHWIL MEWN PEIRIANNEG YN BRIFYSGOL ABERTAWE ...

Darpariaeth Iaith Gymraeg

myfyrwyr sy'n astudio

CYFLEUSTERAU PEIRIANNEG

Bellach mae gan y Coleg Peirianneg saith adeilad sy'n ymroddedig i beirianneg sy'n dal dros 30,000m2 o le labordy a swyddfa a thros £10 miliwn o offer ymchwil ac addysgu newydd.

Cydweithio â ni

Mae gennym lawer i'w gynnig, gan gynnwys staff â gwybodaeth arbenigol mewn meysydd amrywiol, cyfleusterau ymchwil a phrofi o safon fyd-eang. Yn ogystal â gwella sgiliau'ch gweithlu presennol, gall ein graddedigion o’r radd flaenaf ychwanegu ato.

Eisiau rhagor o wybodaeth? E-bostiwch neu ffoniwch 01792 295514